Middle DevOps (Azure) Engineer, Forex Broker Systems

Klient DataArt wykonuje rocznie ponad milion transakcji walutowych, ich całkowita kwota przekracza 100 miliardów dolarów. Firma ma siedzibę w Wielkiej Brytanii, jej prognozy w zakresie rozwoju rynku walutowego uważane są za jedne z najbardziej precyzyjnych na świecie.
Specjaliści DataArt wystartowali z reorganizacją systemu informatycznego firmy, począwszy od poprawy interfejsu użytkownika (UI) oraz tworzenia backendu. System przechowuje wszystkie dane firmy (informacje kontaktowe klientów, historia transakcji, algorytmy obliczania premii, listy płac). Rozwiązanie jest oparte na stosie technologicznym Microsoft: zarządzanie bazami danych odbywa się za pomocą MS SQL, platforma .NET służy jako framework, a do tworzenia interfejsu używany jest JavaScriptu.
Kolejnym etapem współpracy było jednoczesne tworzenie systemu usług internetowych oraz aplikacji mobilnej działającej w oparciu o system iOS
W celu zwiększenia obrotów handlowych klient potrzebował rozwiązania do automatyzacji komunikacji pomiędzy sprzedawcami waluty i kupującymi. Specjaliści DataArt przenieśli znaczną części transakcji do systemu online, dzięki czemu udało się zmniejszyć koszty ich wykonania i jednocześnie zwiększyć ilość takich operacji, a wraz z tym i zyski firmy. System przechowuje wszystkie dane dotyczące wykonanych transakcji i umożliwia dostęp do tych danych pracownikom firmy i jej klientom. Do tworzenia systemu internetowego użyty został JavaScript / AngularJS.
Natywna aplikacja iOS została stworzona za pomocą rozwiązań wykorzystanych również do budowy bazy .NET, tylko że interfejs programistyczny (API) został poszerzony. Użytkownik aplikacji nabywa określone prawa dostępu do części danych przechowywanych w systemie.
Kolejnym etapem rozwoju dla naszego klienta będzie wejście na rynek derywatów (finansowych instrumentów pochodnych) – umowach o wykonanie przyszłych transakcji w określonej cenie. W celu zapewnienia realizacji tego etapu należy koniecznie zapewnić skalowalność systemu, gdzie przechowywane są wszystkie dane firmy. Na chwilę obecną dane są przechowywane w trzeciej postaci normalnej (3NF) na platformie w chmurze MS Azure.
Skalowalny system także będzie potrzebny do realizacji nowego projektu: ustaliliśmy z klientem stworzenie publicznego interfejsu programistycznego aplikacji (Public API).​

Wymagania

  • Doświadczenie w budowie i wdrażaniu aplikacji .NET (MSBuild): Web, WPF, Windows Service.
  • Doświadczenie w pracy z Azure.
  • Doświadczenie w pisaniu skryptów do automatyzacji zadań administracyjnych (Powershell, CMD, Powershel DSC).
  • Podstawowa znajomość MS SQL.
  • Umiętności w zakresie konfiguracji IIS.
  • Doświadczenie w pracy z narzędziami CI/CD (TeamCity, Octopus).
  • Doświadczenie w pracy z Git.
  • Podstawowe umiejętności z zakresu programowania (praca z konfiguracją oraz edycją skryptów).
  • Podstawowa wiedza z zakresu zasad działania sieci oraz bezpieczeństwa w sieci.
  • Znajomość j. angielskiego.

Sprawdź,
jak się u nas pracuje
i co oferujemy

Praca w DataArt