Middle Java Engineer with Eclipse RCP Experience, ​Communications Services

Naszym klientem jest konglomerat firm telekomunikacyjnych. Specjaliści firmy tworzą narzędzia do testowania wydajności nowych rozwiązań. Narzędzia te są wykorzystywane przez inżynierów serwisu i testerów do oceny jakości sieci komórkowych, komunikacji przewodowej itp. Tworzony jest kompletny cykl rozwiązań: od programistycznych (wdrażanych w infrastrukturę klienta) do sprzętowych. Testowanie pozwala zbudować topologię sieci klienta i oceniać ją według różnych parametrów.
Wymagania użytkowników względem funkcjonalności rozwiązań ciągle rosną, a wraz z nimi ewoluuje oprogramowanie tworzone przez naszego klienta, któremu pomagamy w rozwoju projektów infrastrukturalnych. Wśród nich można wymienić aplikację desktopową, która umożliwia interakcję z użytkownikami za pośrednictwem graficznego interfejsu (GUI) i może działać jako agent lub usługa na zdalnym systemie. Drugim projektem jest aplikacja do zarządzania agentami: koordynowanie ich pracy, gromadzenie danych, konfigurowanie funkcji.

Obowiązki

 • Tworzenie oprogramowania: 50%;
 • Obsługa / naprawa błędów: 20%;
 • Wsparcie klienta: 20%;
 • Praca z dokumentacją: 5%;
 • Spotkania: 5%.

Wymagania

 • Co najmniej 2-letnie doświadczenie w tworzeniu aplikacji z użyciem Java (Java SE 6, 7).
 • Doświadczenie w tworzeniu aplikacji desktopowych.
 • Doświadczenie w tworzeniu aplikacji z użyciem platformy Eclipse RCP (Rich Client Platform).
 • Znajomość zasad działania OSGi (Open Service Gateway Initiative) oraz odpowiedne doświadczenie.
 • Umiejętność posługiwania się narzędziami do automatyzacji budowy oprogramowania (Maven/Gradle).
 • Doświadczenie w użytkowaniu systemów kontroli wersji (Subversion, Git, CVS).
 • Znajomość oraz umiejętność pracy z wymaganiami i dokumentacją projektową (Jira, Confluence).
 • Nawyk regularnego przeglądania kodu stworzonego przez innych specjalistów (code review).

Doceniamy

 • Praktyczna znajomość GEF (Graphical Editing Framework), GMF (Graphical Modeling Framework), EMF (Eclipse Modeling Framework).
 • Doświadczenie w tworzeniu oprogramowania z użyciem SWT/JFace.
 • Doświadczenie w prazy z rozwiązaniami w chmurze.
 • Doświadczenie w używaniu systemów ciągłej integracji: TeamCity, Bamboo, Hudson.
 • Doświadczenie w prazy z systemami operacyjnymi Linux i Windows jako administrator.

Sprawdź,
jak się u nas pracuje
i co oferujemy

Praca w DataArt