Senior Project Manager, German Market Projects

DataArt poszukuje Senior Project Managera na terenie Unii Europejskiej, do zarządzania projektami realizowanymi dla klientów pochodzących głównie z Niemiec oraz udziału w działaniach pre-sales i up-sales i bezpośredniej komunikacji z klientem, a także zarządzania interesariuszami.

Obowiązki

 • Rola Project Managera w projektach realizowanych dla klientów z Niemiec.
 • Zarządzanie interesariuszami oraz budowanie silnych i pogłębionych relacji z klientami.
 • Odpowiedzialność za cykl rozwojowy oprogramowania oraz rezultaty wdrożeń projektów.
 • Bieżące zarządzanie zespołem.
 • Cotygodniowe raporty dla klienta.
 • Zarządzanie ryzykiem, oczekiwaniami i zmianami.
 • Zarządzanie ludźmi.
 • Cotygodniowa komunikacja z klientem (bezpośrednia i za pośrednictwem poczty elektronicznej/Skype).
 • Regularne wyjazdy służbowe do Niemiec.
 • Aktywny udział oraz odpowiedzialność za działania pre-sales i up-sales (okazjonalnie) w przypadku nowych i obecnych klientów.
 • Główna rola w zarządzaniu projektami na rzecz klientów zlokalizowanych na terenie Niemiec.

Wymagania

 • Płynna znajomość j. niemieckiego (w mowie i piśmie).
 • Podstawowa znajomość teorii zarządzania.
 • Co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku Project Managera w projektach średniej wielkości.
 • Umiejętności w zakresie tworzenia i śledzenia procesów w danym projekcie od podstaw.
 • Dobre umiejętności w zakresie pracy z różnorodną dokumentacją (np. zapytania ofertowe, propozycje rozwiązania itp.).
 • Praktyczna znajomość metodologii projektowych (w tym metodologii Scrum).
 • Doświadczenie w zakresie organizacji skutecznej komunikacji pomiędzy zespołem projektu a klientem.
 • Doświadczenie w zakresie wyznaczania potrzeb biznesowych klienta i opracowania możliwych rozwiązań.
 • Doświadczenie w zakresie analizy i dokumentowania wymagań.
 • Doświadczenie w zakresie weryfikacji wdrożonych produktów pod kątem zgodności z wymaganiami.
 • Umiejętność pracy w środowisku o wysokim poziomie niepewności.
 • Doświadczenie w działaniach pre-sales.
 • Dobre umiejętności komunikacyjne.
 • Dobre umiejętności w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.
 • Umiejętności w zakresie zarządzania ryzykiem
 • Znajomość j. angielskiego w mowie na poziomie Upper Intermediate.

Doceniamy

 • Doświadczenie w pracy z zespołami rozproszonymi.
 • Doświadczenie w sprzedaży.
 • Orientacja na produkt.
 • Umiejętności w zakresie analizy biznesowej (analiza wymagań, tworzenie specyfikacji technicznych).
 • Doświadczenie techniczne (np. na stanowisku programisty i/lub architekta rozwiązań).
 • Doświadczenie w branży finansowej.
 • Posiadanie certyfikatów (np. PMI PMO)

Sprawdź,
jak się u nas pracuje
i co oferujemy

Praca w DataArt