Jesteśmy zaangażowani w promowanie równych szans w zatrudnieniu. Wszyscy kandydaci do pracy będą traktowani równo, bez względu na wiek, niepełnosprawność, zmianę płci, stan małżeński lub cywilny, rasę, kolor skóry, narodowość, pochodzenie etniczne lub narodowe, religię lub światopogląd, płeć lub orientację seksualną, etc. DataArt zobowiązuje się do zapewnienia środowiska pracy wolnego od nękania i zastraszania oraz upewniania się, że wszyscy pracownicy są traktowani oraz traktują innych z godnością i szacunkiem. Nasze zaangażowanie w promowanie równych szans i tworzenie miejsca pracy wolnego od nękania i dyskryminacji jest wzmacniane poprzez wdrażanie odpowiednich zasad i procedur kontroli, zapewnia odpowiednie środowisko zachęcające do osiągania dobrych wyników i zachowania odpowiednich postaw we wszystkich miejscach pracy, przez cały czas.