Alexander Makeyenkov

Alexander Makeyenkov

Zug

Senior Vice President, Finance Practice

Biografia

Alexander dołączył do zespołu w 1998 roku, zostając liderem usług konsultingowych świadczonych na rzecz kluczowych klientów DataArt. W 2004 roku razem z Alexeyem Millerem stworzył dział usług technologicznych dla branży finansowej i do dziś nim kieruje. Do obszarów jego odpowiedzialności należą: marketing, rozwój procesów biznesowych oraz budowanie relacji z klientami. Od 2010 roku nadzoruje działalność operacyjną DataArt w Szwajcarii.

Przed podjęciem współpracy z DataArt zdobył doświadczenie managerskie w North-West Insurance Company w Petersburgu, gdzie skupiał się na projektach z dziedziny infrastruktury IT.

Otrzymał tytuł magistra Matematyki Stosowanej i Nauk Komputerowych w Państwowym Uniwersytecie Technicznym w Petersburgu oraz tytuł MBA Sztokholmskiej Szkoły Ekonomii.