Alexander Nikitenko

Alexander Nikitenko

Charków

Head of DataArt

Biografia

Alexander rozpoczął karierę w DataArt w 2007 roku, skupiając się na stworzeniu centrum rozwoju oprogramowania w Charkowie, gdzie nadzoruje wszystkie kierunki działalności, w tym rozwój oprogramowania oraz zarządzanie personelem. Dzięki niemu została uruchomiona inicjatywa DataArt Labs, projekt realizowany we współpracy z Charkowskim Narodowym Uniwersytetem Radioelektroniki oraz Charkowskim Narodowym Uniwersytetem im. Karazina.

Wcześniej przez ponad 10 lat pracował jako developer, architekt systemów oraz project manager w wiodących firmach telekomunikacyjnych oraz konsultingowych, takich jak INEC, IPEX i Qarea. Posiada pięcioletnie doświadczenie doradcze w American Express, pełnił również rolę Senior Analyst w SBC Communication.

Otrzymał tytuł magistra nauk komputerowych na Charkowskim Narodowym Uniwersytecie Radioelektroniki.