Alexander Spivakovsky

Alexander Spivakovsky

Chersoń

Academic Advisor

Biografia

Alexander Spivakovsky podjął współpracę z DataArt w 2007 roku jako kierownik centrum rozwoju oprogramowania w Chersoniu. Koordynuje międzynarodowe projekty akademickie, w tym program Tempus TACIS oraz wspiera współpracę nauki i biznesu na Ukrainie. Jest ekspertem i doradcą akademickim z zakresu programów nauczania na kilku uczelniach technicznych.

Jego autorytet naukowy oraz strategiczne podejście do planowania sprawiają, że DataArt jest liderem w sferze prac naukowo-badawczych w regionie.

Zanim dołączył do DataArt, zajmował stanowisko prorektora w Chersońskim Uniwersytecie Państwowym, gdzie był odpowiedzialny za technologie informatyczne, współpracę międzynarodową oraz badania społeczno-ekonomiczne.

W 1985 roku uzyskał stopień doktora nauk matematycznych, a w 2004 roku obronił pracę habilitacyjną na temat zastosowania technologii komputerowych w nauczaniu matematyki wyższej. Od 2008 roku Alexander Spivakovsky jest Profesorem Honorowym Akademii im. Jana Długosza, a w 2012 roku odbył staż w Eastern Washington University w ramach programie IREX UASP.

Alexander jest autorem ponad stu publikacji naukowych z algebry, technologii informatycznych i pedagogiki oraz współautorem podręcznika „Układ równań liniowych”.