Andrey Dereza

Andrey Dereza

Dniepr

Head of DataArt

Biografia

Andrey dołączył do zespołu DataArt w 2012 roku jako szef dniepropietrowskiego centrum rozwoju oprogramowania. Jest odpowiedzialny za wszystkie procesy związane z bieżącym funkcjonowaniem centrum, produkcję, rekrutację oraz zarządzanie personelem.

Wcześniej Andrey ponad 8 lat zajmował się architekturą i rozwojem rozwiązań technologicznych w firmach Caddiesoft Ukraine, Magicom Software oraz PC-Service, a następnie przez ponad dwa lata był szefem działu IT w ukraińskiej firmie VIP-Line.

Ukończył Dniepropietrowski Uniwersytet Narodowy, specjalność Oprogramowanie zautomatyzowanych systemów zarządzania, otrzymując tytuł magistra. Obronił pracę doktorską z zakresu zautomatyzowanych systemów zarządzania oraz technologii informacyjnych. Jest autorem 21 prac naukowych poświęconych branży IT oraz opracowania danych statystycznych, uczestnikiem konferencji naukowych oraz naukowo-technicznych, autorem patentu w zakresie wykorzystania IT w medycynie.

Wielokrotnie zajmował pierwsze miejsca na olimpiadach technicznych, może się również pochwalić zwycięstwem w największej międzynarodowej olimpiadzie ACM ICPC.