Mikhail Zavileysky

Mikhail Zavileysky

Londyn

General Manager

Biografia

Mikhail Zavileysky od 1998 zarządzał działalnością operacyjną DataArt na terytorium Rosji, a od 2002 roku należy do Rady Dyrektorów. W 2003 roku objął stanowisko COO, w 2009 – General Managera. Od 2016 roku jest odpowiedzialny za globalny rozwój DataArt, jako sieci firm, koncentrując się na zarządzaniu personelem oraz ryzykiem biznesowym.

Mikhail Zavileysky ukończył Wydział Fizyki Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego, a w 2006 roku otrzymał tytuł MBA w Sztokholmskiej Szkole Ekonomii, gdzie opracował koncepcję HRM jako marketingu zasobów ludzkich. Jest autorem ponad stu publikacji naukowych, brał udział w wielu konferencjach branżowych.