Nikolay Snizhko

Nikolay Snizhko

Kijów

Head of DataArt

Biografia

Nikolay Snizhko dołączył do DataArt w 2011 roku, kierując pracą centrum rozwoju oprogramowania w Kijowie.

Od 2008 roku pełnił funkcję zastępcy dyrektora Laboratorium Naukowo-Badawczego Informatyki Stosowanej Kijowskiego Uniwersytetu imienia Borysa Grinchenko. W latach 2000-2008 był dyrektorem wydawnictwa naukowego, które wydało m.in. ponad 200 podręczników dla osób pragnących zdobyć wykształcenie techniczne - zawodowe lub wyższej. W latach 1995-1999 pracował jako dyrektor wydawnictwa literatury popularnonaukowej. Wcześniej zajmował kierownicze stanowiska w Ministerstwie Energetyki Ukrainy oraz strukturach handlowych przy ministerstwie.

Ukończył Wydział Wykształcenia Inżynieryjnego Kijowskiego Instytutu Politechnicznego, a także Instytut Elektrodynamiki Akademii Narodowej Ukrainy. W 2011 roku obronił pracę doktorską z zakresu problemów wdrożenia technologii informacyjnych w proces kształcenia oraz otrzymał tytuł doktora nauk pedagogicznych. Może się pochwalić dorobkiem naukowym składającym się z wielu publikacji i kilku patentów.

Gdy pracował w sferze IT, został autorem dwóch patentów na Ukrainie, dwóch patentów przekazanych do użytku państwowego oraz siedmiu publikacji naukowych. Został uhonorowany kilkoma nagrodami przyznanymi przez Ministra Oświaty i Nauki Ukrainy oraz Prezydenta Kijowa.