Angielski w IT: Popularne błędy w użyciu czasów

Angielski w IT: Popularne błędy w użyciu czasów
We współpracy z naszym zespołem lektorów języka angielskiego stworzyliśmy serię artykułów, która pomoże ci zwrócić uwagę na kwestie, nad którymi warto popracować. Nie jest to oczywiście gotowa recepta na podniesienie umiejętności, ale możesz potraktować ją jako przydatną ściągawkę. W poprzednich tekstach prezentowaliśmy porady dotyczące słownictwa przydatnego na etapie rozmowy wstępnej i oceny umiejętności językowych oraz zasad poprawnego akcentowania fraz.

Bez wątpienia gramatyka angielska może wydawać się wyzwaniem. Książki powiedzą ci dosłownie wszystko o każdym możliwym aspekcie prawidłowego użycia języka, ale problem polega na tym, że wiele osób czuje się po prostu przytłoczone ilością treści, starając się natychmiast opanować nowe informacje. Na ratunek przychodzą nasi nauczyciele języka angielskiego z listą praktycznych przykładów, które pomogą ci wyeliminować podstawowe błędy, najczęstsze wśród osób uczących się i używających języka angielskiego w celach zawodowych, stworzonej na podstawie ich doświadczenia. Wszystkie przedstawione zdania mogą być przydatne w codziennej komunikacji związanej z pracą.

1. Present Simple and Present Continuous

Incorrect: I write to you to thank you for your contribution to the brainstorming session during the last meeting.

Correct: I’m writing to you to thank you for your contribution to the brainstorming session during the last meeting.

Kiedy odnosimy się do czegoś, co się dzieje w momencie mówienia, zawsze używamy formy ciągłej czasownika (Present Continuous).

Incorrect: Following a fail in revenue, the company’s workforce is gradually reduced.

Correct: Following a fail in revenue, the company’s workforce is gradually being reduced.

Ciągła forma czasownika jest również używana do opisywania bieżących trendów i działań, które są w toku w momencie mówienia.

Incorrect: Most of my colleagues are living quite near to the office.

Correct: Most of my colleagues live quite near to the office.

Kiedy mówimy o stałej sytuacji w teraźniejszości, zawsze używamy czasu Present Simple. Forma czasu Present Continuous sugeruje, że sytuacja jest tymczasowa np. I’m living in the UK. I’m doing a 6-month English course.

2. Present Perfect and Present Perfect Continuous

Incorrect: I am a developer for over 5 years now.

Correct: I have been a developer for over 5 years now.

Incorrect: For the last 3 weeks the office is closed.

Correct: For the last 3 weeks the office has been closed.

Kiedy odnosimy się do czegoś, co zaczęło się w przeszłości i trwa do chwili obecnej, używamy czasu Present Perfect, a nie Present Simple.

Incorrect: This is the second time I attend the conference.

Correct: This is the second time I have attended this conference.

Jeśli zamierzonym znaczeniem jest „w całym moim dotychczasowym życiu”, musimy użyć czasu Present Perfect.

Correct: Since changing my qualifications, I was much more satisfied.

Incorrect: Since changing my qualifications, I have been much more satisfied.

Kiedy mówimy o czymś, co zaczęło się w przeszłości i trwa do teraz, zawsze używamy Present Perfect. Czas Present Perfect jest często używany z wyrażeniami takimi jak since, still, ever, so far - wszystkie zawierają znaczenie „aż do teraz”.

3. Past Simple and Past Continuous

Incorrect: I can’t enter the project because I didn’t obtain relevant certification.

Correct. I can’t enter the project because I haven’t obtained relevant certification.

Często zdarza się, że odnosimy się do przeszłego działania, które wpływa na nas teraz. Z punktu widzenia języka angielskiego mówimy bardziej o teraźniejszości niż o samej przeszłości. Może to być trudne dla osób, które używają angielskiego jako drugiego języka, ponieważ nie we wszystkich językach spotykamy się z podobnym zjawiskiem.

Incorrect: She didn’t hear the team leader because someone talked loudly in the background.

Correct: She didn’t hear the team leader because someone was talking loudly in the background.

Aby opisać dwie czynności, które wydarzyły się jednocześnie w przeszłości, używamy Present Continuous  w celu podkreślenia tej dłuższej.

4. Past Perfect

Incorrect: Tony, our project manager, had worked for our company for 12 years.

Correct: Tony, our project manager, has worked for our company for 12 years.

Aby mówić o działaniu, które rozpoczęło się w przeszłości i trwa do dziś, używamy Present Perfect. Past perfect (lub past simple: worked) można wykorzystać, jeśli mamy na myśli, że Tony'ego nie ma już w firmie.

Incorrect: By the time I reached the meeting room, the session has almost ended.

Correct: By the time I reached the meeting room, the session had almost ended.

Kiedy dwie rzeczy dzieją się w różnym czasie, używamy Past Perfect, aby mówić o tym, co dzieje się pierwsze, a drugą, bliższą, należy wyrazić za pomocą Past Simple, np. Once I had eaten lunch, I began to deal with the task again.

5. Will: expressing the future and time clauses

Incorrect: Perhaps the manager comes to see you today.

Correct: Perhaps the manager will come to see you again.

W języku angielskim jest wiele sposobów mówienia o przyszłości, ale Present Simple nie służy do tego prawie nigdy (z wyjątkiem programów, rozkładów jazdy, etc. np. The train to Brighton leaves at 6 p.m.). Możesz jednak użyć Present Simple w odniesieniu do przyszłości w zdaniach podrzędnych , np. If you arrive before eight o’clock, I’ll show you how this works.

Incorrect: Anyone who will take part in the course will receive a certificate.

Correct: Anyone who takes part in the course will receive a certificate.

Kiedy mówisz o czymś, co może się wydarzyć w przyszłości, użyj zdania warunkowego typu 1.

W takim przypadku używamy w -if clause czasu Present Simple (NIE will) np. I’ll be amazed if he passes the technical interview.

6. Past participles

Incorrect: Try to make the interviewee feel relax.

Correct: Try to make the interviewee feel relaxed.

Formy przeszłe czasowników regularnych kończące się na -ed, mogą być używane jako czasowniki lub przymiotniki.

Incorrect: Replacing such a mature team leader will not be easy.

Correct: Replacing such a mature leader will not be easy.

Czasami jednak musimy wybrać między przymiotnikiem (mature) a imiesłowem czasu przeszłego (matured). Przymiotniki są używane do opisywania cech i stanów oraz przymiotników, gdy opisują czynności, np. The office is normally open from 7 a.m. until 9 p.m. BUT The office is opened at 7 a.m.

Oczywiście ta lista mogłaby być o wiele dłuższa, ale mamy nadzieję, że w tej formie posłuży ci jako przydatna ściągawka na temat poprawnego użycia czasów. Następny artykuł będzie poświęcony często mylonym słowom i frazom.