Angielski w IT: zasady akcentowania popularnych fraz technicznych

9 października 2020
Angielski w IT: zasady akcentowania popularnych fraz technicznych
We współpracy z naszym zespołem lektorów języka angielskiego stworzyliśmy serię artykułów, która pomoże ci zwrócić uwagę na kwestie, nad którymi warto popracować. Nie jest to oczywiście gotowa recepta na podniesienie umiejętności, ale możesz potraktować ją jako przydatną ściągawkę. W poprzednim tekście prezentowaliśmy porady dotyczące słownictwa przydatnego na etapie rozmowy wstępnej i oceny umiejętności językowych.

Tym razem bierzemy na tapet popularne frazy techniczne, które często pojawiają się w codziennej komunikacji projektowej, a które według danych zebranych przez naszych lektorów, regularnie nastręczają trudności związanych z wymową i właściwym akcentowaniem. Są to przykłady, które można odnieść do szerszych grup słownictwa, a na przykładzie których łatwiej będzie ci wyrobić sobie właściwe wzrorce intonacyjne. W każdym języku obcym prawidłowe akcentowanie i intonacja są tym, co nadaje językowi przyjemny rytm i dodaje naturalności wypowiedziom.

W przypadku wyrażeń również zmienia się wzorzec intonacji - każde słowo wypowiadane osobno będzie miało swój podstawowy akcent, ale kiedy zestawiamy je ze sobą, nienaturalne byłoby nadawanie im równego priorytetu.

 • agile management, distributed computing, hierarchical data, responsive design, etc. - gdybyśmy słów używali osobno, każde z nich akcentowane byłoby na pierwszą sylabę (agile, management) lub tę zawierającą dyftong/długą samogłoskę, zgodnie z zasadą dotyczącą dwu- i kilkusylabowych przymiotników i rzeczowników. Kiedy jednak występują jako rzeczownik złożony - wzorzec się zmienia - /ˈædʒaɪl ,mænɪdʒmənt/. Jeśli przymiotnik ma więcej niż 3 sylaby, akcentowana w nim sylaba pozostaje akcentowana, ale najsilniejszy akcent padnie na akcentowaną sylabę wyrazu drugiego - distributed i computing vs. /distributed comPUting/, hierarchical i data vs. /hierarchical DAta/, responsive i design vs. /responsive deSIgn/.
 • back-end/front-end, low-level/high-level, etc. - podobna zasada dotyczy przymiotników złożonych połączonych myślnikiem - o ile back, front, high, low  i end, jako samodzielne, jednosylabowe przymiotniki (podobnie level w myśl zasady dotyczącej rzeczowników dwusylabowych), mają jedyny wzorzec intonacji, o tyle w przypadku złożeń akcent pada po prostu na pierwszy wyraz: /’BACK-end/, /’FRONT-end/, /’LOW-level/, /’HIGH-level/. Kiedy umieścimy je we frazach rzeczownikowych obowiązywać będzie zasada z punktu powyżej - /low-level ‘LANguage/.
 • database management system (DBMS), graphic user interface (GUI) - w przypadku wyrażeń rzeczownikowych złożonych z 3 wyrazów, najsilniejszy akcent otrzyma sylaba akcentowana wyrazu o najistotniejszym znaczeniu - w pierwszym przypadku /‘MAnagement/, w drugim - /’INterface/.
 • DevOps - to zbitka wyrazowa, czyli rzeczownik powstały z połączenia dwóch innych, ale nie w całości, tu: development + operations, w języku angielskim nazywamy to zjawisko blending, innymi wyrazami z tej samej kategorii są:  sitcom - (situaltional + comedy), cyborg (cybernetic + organism) lub brunch (breakfast + lunch). Traktowane są jak zwykłe rzeczowniki jedno- i dwusylabowe.
 • HTML, CSS, UX, IDE, SaaS - sprawa z akronimami wymawianymi z użyciem poszczególnych głosek jest prosta - akcentujemy ostatnią głoskę. Jeśli mamy do czynienia z akronimami wymawianymi jak wyraz, np. UNESCO, NATO, podlegają standardowym zasadom akcentowania.

Mamy również garść teorii, która umieścić i zaakcentować poprawnie techniczne frazy w zdaniach. W każdym wypowiadanym zdaniu wyróżniamy dwa podstawowe typy słów - content words (wyrazy samodzielne) i structure words (wyrazy o funkcji gramatycznej). W zdaniu: “Will you DO the TASK for me because I’m on a SICK LEAVE.”, słowa zaznaczone wielkimi literami to przykład content words - jeśli usunęlibyśmy je, komunikat nie zostałby przekazany, a cała reszta wyrazów dodaje zdaniu poprawności gramatycznej (DO TASK SICK LEAVE brzmi jak treść telegramu, prawda?). Podstawowa zasada do zapamiętania jest dość prosta - content words powinny być wypowiadane wolniej i wyraźnie, cała reszta wypowiadana jest szybciej, bez akcentowania.

Na koniec dorzucamy 8 słów do słowniczka technicznego wraz z definicjami w języku angielskim, które również poszerzają zasób słownictwa (źródło: ldoceonline.com, collinsdictionary.com, Oxford Languages, oxforddictionaries.com):

 1. database /ˈdeɪtəˌbeɪs/ - a large amount of data stored in a computer system so that you can find and use it easily
 2. default /dɪˈfɔːlt/ - the way in which things are arranged on a computer screen unless you decide to change them
 3. enumerator ɪˈnjuːməreɪtə - used to name a list of things one by one
 4. precedence /ˈpresɪdəns/ - hen someone or something is considered to be more important than someone or something else, and therefore comes first or must be dealt with first
 5. pseudocode /ˈs(j)uːdəʊˌkəʊd/ - instructions written in symbolic code which must be translated into a programming language before they can be executed
 6. scheduler /ˈʃedjuːlə(r)/, /ˈskedʒuːlər/ - a program that arranges jobs or a computer's operations into an appropriate order
 7. tier /’tɪə/ - one of several levels in an organization or system
 8. wireframe /ˈwaɪəfreɪm/ -  basic image, or a set of images, that represents the structure of a web page or website, showing the information on it, how it is arranged and how a user can find the information, but not showing what it will look like

Kolejna część seriii poświęcona będzie częstym błędom w użyciu czasów gramatycznych, stay tuned!