Czy inteligentne systemy parkowania pomogą mieszkańcom miast?

8 lutego 2019
Igor Illunin
 Czy inteligentne systemy parkowania pomogą mieszkańcom miast?
Znalezienie miejsca parkingowego potrafi być koszmarem. Zarówno dla mieszkańców, jak i turystów - parkowanie stanowi duże wyzwanie w każdym mieście, prowadząc często do niezwykle frustrujących, wielokrotnych przejażdżek po okolicy w poszukiwaniu miejsca, w którym mogliby zostawić swój samochód.

Według Organizacji Narodów Zjednoczonych, około 55 proc. ludności świata mieszka obecnie na obszarach miejskich, podczas gdy oczekuje się, że do 2050 roku liczba ta osiągnie niewiarygodny poziom 68 proc. Wyraźnie widać, że jeśli miasta nie wdrożą nowej strategii, wyzwania związane z parkowaniem będą coraz większe.

Z uwagi na to, że koncepcja inteligentnych miast zyskuje zarówno na znaczeniu, jak i na liczbie realizacji, optymalizacja transportu jest jednym z kluczowych czynników sukcesu w zwiększaniu żywotności naszych społeczności oraz w promowaniu zrównoważonego rozwoju życia w miastach i nie tylko. Obecny brak wydajności większości opcji parkingowych powoduje ogromne problemy w każdym mieście na świecie, co prowadzi do zwiększania nacisku na rozwój technologii w celu rozwiązania tego postępującego problemu.

Jak możemy osiągnąć ten cel?

Szeroko zakrojone badania i wdrożenia wyraźnie wskazują, że do osiągnięcia tego wzniosłego celu niezbędnych jest kilka istotnych elementów

Optymalizacja parkowania jest niezbędnym elementem tej bardzo skomplikowanej układanki. Otóż wszystkie parkingi muszą być odpowiednio oznaczane, aby zminimalizować znaczące braki wydajności występujące w większości obecnych systemów. Ponadto kierowcy muszą znać wszystkie dostępne możliwości parkowania.

Nie wszyscy klienci są tacy sami. Niektórzy chętnie parkują nieco dalej od celu podróży, jeśli ta opcja jest tańsza, podczas gdy inni wolą płacić więcej za wygodę zapewnienia „idealnego miejsca”. I tu właśnie tkwią niektóre z wyzwań związanych z projektowaniem wydajnych systemów – kierowcy muszą być świadomi istnienia różnych opcji z wyprzedzeniem. Jednocześnie, służby parkingowe muszą rozumieć zachowania kierowców, aby dokładnie przewidzieć stale zmieniające się potrzeby rynku w zakresie zmaksymalizowania dostępności i odpowiedniej zmiany cen.

Ostatecznie optymalizacja parkowania nie zostanie osiągnięta bez opracowania spójnej metody przeglądania przez kierowców wszystkich opcji z wyprzedzeniem – za pośrednictwem jednej aplikacji lub strony internetowej. Jak już wspomniałem, jednym z aspektów zredukowania mało wydajnych działań jest dokładne dostosowanie cen za parkowanie do potrzeb rynku, prowadzące do tego, aby służby parkingowe pobierały różne stawki za różne poziomy usług i wygody w miarę pojawiania się tych wymagań.

Innym istotnym elementem skutecznych inicjatyw inteligentnego parkowania jest usunięcie silosów danych, które istnieją w wielu obecnie stosowanych systemach, dzięki czemu wszystkie informacje o zajętych miejscach i inne dane integrują się w jeden element, widoczny dla wszystkich zainteresowanych stron. To połączenie obejmuje nie tylko korzystanie z parkingu i dane o jego dostępności, ale również dane z systemów miejskich, takie jak jakość powietrza, zarządzanie ruchem i inne istotne szczegółowe informacje.

U progu rewolucji transportowej

Konieczna integracja systemów na tym się jednak nie kończy. Aby zapewnić zarówno wygodę, jak i bezpieczeństwo, informacje o dostępności miejsc parkingowych muszą być wyświetlane na desce rozdzielczej pojazdu lub na wyświetlaczu projekcyjnym, tak aby nie odciągało to uwagi kierowcy podczas jazdy. Ponadto dane o parkingach muszą być udostępniane władzom transportu publicznego w celu określenia zmian w zapotrzebowaniu na transport publiczny. Kamery parkingowe, czujniki i płatności muszą działać razem, aby poprawić wygodę i zredukować czasochłonność. Systemy zarządzania parkingami muszą być zintegrowane z demografią miasta w celu skutecznego określenia strategii cenowych, które zmaksymalizują wszystkie dostępne zasoby parkingowe. Wraz ze wzrostem popularności pojazdów elektrycznych, stacje ładowania powinny być również częścią integracji, zapewniając odpowiednią dostępność, aby pojazdy elektryczne stały się opłacalną opcją jazdy po mieście.

Jesteśmy u progu rewolucji transportowej w naszych miastach. Korki i brak dostępnych miejsc parkingowych stały się dwoma z największych problemów w globalnych społecznościach miejskich. Inteligentne systemy parkowania zapewnią długoterminowe rozwiązanie tego ogromnego wyzwania, prowadząc do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, zwiększenia wygody i bardziej zrównoważonego rozwiązania transportowego dla nas wszystkich.