DataArt doradza w zakresie dostosowania programów nauczania na Politechnice Lubelskiej

DataArt doradza w zakresie dostosowania programów nauczania na Politechnice Lubelskiej
Dostosowanie programów informatycznych studiów inżynierskich do światowych trendów i wymogów lokalnego rynku pracy, opracowanie siatek studiów w ramach 4 specjalności, określenie kompetencji inżyniera w obszarach Software Engineering, Computer Engineering, Information Technology oraz Industrial Information Systems – to kwestie poruszone podczas panelu z pracodawcami ICT, który odbył się 24 czerwca na Politechnice Lubelskiej.

Do udziału w spotkaniu i współpracy przy dostosowaniu programu kształcenia zaproszono przedstawicieli lokalnych firm z branży IT, którzy z perspektywy pracodawcy przedstawili swoje potrzeby w zakresie kompetencji absolwentów studiów informatycznych pierwszego stopnia. Kluczowa w dyskusji okazała się nie tylko znajomość konkretnych technologii, języków programowania, wzorców projektowych czy wiedza sprzętowa, ale także umiejętności miękkie – zdolność analitycznego myślenia, umiejętność komunikacji w zespole oraz znajomość języków obcych.

Na pierwszym stopniu kształcenia bardziej istotna jest wiedza fundamentalna niż praktyczna znajomość konkretnych frameworków. Od absolwentów oczekujemy gruntownej wiedzy z zakresu algorytmów, procesu produkcji oprogramowania oraz umiejętności pracy zespołowej – mówi Jarosław Diatczyk, członek zarządu DataArt Poland.

Rekomendacje, które pojawiły się w czasie dyskusji pomogą określić oczekiwany z punktu widzenia lokalnych pracodawców profil absolwenta, zdolnego podołać globalnym wyzwaniom branży IT. Współpraca pracodawców z Politechniką Lubelską to również sposób, by wyjść naprzeciw młodym talentom, pomagając im od początku studiów rozwijać się we właściwym kierunku poprzez zaoferowanie im specjalności dostosowanych do aktualnej specyfiki rynku pracy.

Warto podkreślić, że zgłaszane podczas spotkania sugestie zostaną uwzględnione w programie nauczania już od października 2019 r.