DataArt na podium w konkursie o tytuł „Najlepszego pracodawcy w IT”

18 lutego 2020
DataArt na podium w konkursie o tytuł „Najlepszego pracodawcy w IT”
We wrześniu 2019 roku DataArt po raz drugi z rzędu wzięła udział w prestiżowym badaniu AudIT przeprowadzanym corocznie przez magazyn Computerworld we współpracy z ośrodkiem badawczym Kantar Polska. Ankieta została zrealizowana wśród osób pracujących w DataArt Poland i DataArt Wrocław.

Badanie ma na celu dostarczenie dogłębnej wiedzy na temat postrzegania pracodawcy przez specjalistów, wskazanie mocnych stron firmy oraz potrzeb, poziomu motywacji i satysfakcji zespołu. Wyniki badania zapewniły DataArt 3. miejsce na podium w konkursie o statuetkę i tytuł „Najlepszego pracodawcy w IT w Polsce” 2019/2020.

Badanie pokazało, że DataArt utrzymuje wysoką wartość indeksu TRI*M – 97 punktów, co plasuje firmę powyżej benchmarków badania z minionych edycji konkursu. Pracownicy są zadowoleni i są gotowi rekomendować firmę innym. Dodatkowo zdecydowana większość pracowników ponownie wybrałaby DataArt jako miejsce pracy.

Wśród szczególnie cenionych aspektów współpracy z DataArt pojawiły się: bliskie relacje w ramach zespołów - otwartość, uczciwość i szczerość również w obliczu konfliktów, dobre relacje z przełożonymi - dostępność i łatwość komunikacji oraz poczucie pewności zatrudnienia i balansu między sferą zawodową i prywatną. Na poziom zadowolenia wpływają także międzynarodowe standardy. Zespół postrzega firmę jako oferującą usługi wysokiej jakości, a także uznawaną na rynku za dobrego pracodawcę.

Cieszymy się, że wyniki badania po raz kolejny potwierdzają najważniejsze w DataArt wartości: zaufanie, otwartość, elastyczność, szczerość i profesjonalizm. Uzyskanie miejsca na podium oraz tytułu “Wyróżnionego miejsca pracy w IT” potwierdza, że skupienie się na relacjach oraz przejrzystych regułach funkcjonowania wpływa na zdecydowanie pozytywny odbiór firmy przez zespół. Dokładny raport obejmujący wyniki badania i rekomendacje pozwolą DataArt na utrzymanie i dalszy rozwój kluczowych obszarów, przy jednoczesnym wpisaniu się w najsilniejsze trendy na rynku HR.