DataArt „Sprawdzonym miejscem pracy w IT” według badania AudIT magazynu Computerworld

27 lutego
DataArt „Sprawdzonym miejscem pracy w IT” według badania AudIT magazynu Computerworld
W styczniu 2019 roku DataArt po raz pierwszy wzięła udział w prestiżowym badaniu AudIT organizowanym corocznie przez magazyn Computerworld. Badanie w metodyce TRI*M zostało zrealizowane przez Kantar Polska SA wśród osób pracujących w DataArt Poland i DataArt Wrocław.

Celem badania było dostarczenie szczegółowych danych na temat postrzegania DataArt przez pracowników, wskazanie mocnych stron oraz zilustrowanie potrzeb, motywacji i poziomu satysfakcji z pracy specjalistów. Dzięki udziałowi w badaniu DataArt może posługiwać się tytułem „Sprawdzonego miejsca pracy w IT”.

Jak wynika z badania, poziom indeksu TRI*M dla DataArt wynosi 96, co oznacza, że poziom satysfakcji pracowników jest wysoki i poleciliby oni obecne miejsce pracy innym. Mocne strony firmy z perspektywy zatrudnionych w niej specjalistów to przede wszystkim relacje z najbliższymi współpracownikami oparte o otwartość i uczciwość oraz efektywność współpracy.

Dla osób pracujących w firmie szczególnie istotny jest również wizerunek DataArt na rynku HR oraz wśród klientów. Pracownicy postrzegają firmę zarówno jako dobrego pracodawcę, jaki i organizację oferującą wysokiej jakości produkty i usługi. Pośród szczególnie cenionych aspektów pojawiły się także: komfort pracy, poczucie stabilności zatrudnienia oraz równowagi pomiędzy aktywnością zawodową a życiem prywatnym.

Według wyników badania wśród czynników wpływających na poziom zadowolenia zespołu znajdują się także międzynarodowe standardy i procedury regulujące funkcjonowanie firmy oraz korzyści płynące z unikalnej, płaskiej struktury organizacyjnej – dostępność i łatwość komunikacji z bezpośrednimi przełożonymi.

Cieszymy się, że wyniki badania potwierdzają najważniejsze wartości, na których opiera się funkcjonowanie DataArt – zaufanie, otwartość, elastyczność, szczerość i profesjonalizm. Szczegółowy raport dotyczący badania oraz otrzymane rekomendacje pozwolą DataArt nie tylko utrzymać wysoką pozycję firmy w oczach pracowników, ale również rozwijać obszary, które istotnie wpływają na podwyższenie poziomu satysfakcji i wpisują się w aktualne trendy na rynku HR.