Jak innowacje IoT chronią środowisko

Jak innowacje IoT chronią środowisko
„Internet rzeczy będzie największym i najbardziej rozwiniętym narzędziem, które kiedykolwiek wdrożyliśmy na świecie. To znaczy, że powinniśmy zastanowić się nad potencjalnymi ograniczeniami jego użycia, w związku ze zużyciem energii, wykorzystaniem surowców naturalnych w momencie, w którym zaczęliśmy go używać.” – Kerry Hinton, ekspert w dziedzinie telekomunikacji i były dyrektor Centre for Energy Efficient Telecommunications w University of Melbourne.

Od inteligentnych miast po inteligentne pojazdy, technologia IoT obiecuje, że istotnie poprawi jakość naszego życia. Ale podczas gdy społeczeństwo rzeczywiście staje się coraz bardziej zaawansowane, szkody ekologiczne zaczynają zagrażać naszej egzystencji. Czy patrząc w przyszłość możemy stwierdzić, że IoT jest w stanie ocenić naszą planetę? Rainforest Connection, startup z San Francisco, podejmuje próby udaremnienia nielegalnych wycinek drzew transformując telefony komórkowe z recyklingu w urządzenia podsłuchowe.

Nie da się zaprzeczyć, że IoT już teraz pomaga zmniejszyć nasz negatywny wpływ na środowisko i że korzyści płynące z użycia tej technologii będą coraz liczniejsze. Dla niektórych samochody bezzałogowe niosą obietnicę zmniejszenia ruchu ulicznego pozwalając na komunikację między pojazdami i prognozowanie zachowań innych uczestników ruchu, a tym samym umożliwiając płynne poruszanie się ze stałą prędkością z utrzymaniem niewielkich odległości pomiędzy autami. Wpłynęłoby to również na redukcję zużycia paliwa wynikającego ze zmian prędkości i częstej zmiany biegów w samochodach tradycyjnych.

Innym zdumiewającym zjawiskiem związanym ze środowiskiem, które przynosi IoT jest ratowanie gatunków znajdujących się na skraju wyginięcia – osiągnięto już na tym polu pierwsze sukcesy. W Hiszpanii udało się odbudować populację rysia iberyjskiego używając IoT do śledzenia i monitorowania osobników w naturze. Naukowcy i eksperci zajmujący się dzikimi zwierzętami używali obroży do geolokalizacji zwierząt i obserwacji ich zwyczajów. A ze względu na to, że zwierzęta były śledzone za pomocą dronów, eksperci mogli przywrócić liczebność populacji tego gatunku.

Przyszłość rolnictwa również rysuje się optymistycznie, jeśli weźmiemy pod uwagę inteligentne czujniki, które znacząco ułatwiają monitorowanie i usprawnianie procedur rolniczych na postawie obserwacji warunków pogodowych – wilgotności, nasłonecznienia i innych czynników. Farmerzy, będą mogli, na przykład, zmniejszyć ilość wody używanej do nawadniania rosnących zbóż, ponieważ sensory będą umożliwiać precyzyjną kontrolę poziomu wilgotności gleby. Zmniejszą się więc koszty środowiskowe związane z produkcją żywności.

A to tylko wycinek potencjalnych korzyści w dziedzinie ekologii wynikających z użycia IoT. Tak długo, jak jesteśmy w stanie wykorzystywać i rozwijać innowacje IoT do wspierania środowiska za pomocą zaawansowanej technologicznie infrastruktury, tak długo możemy spodziewać się poprawy bezpieczeństwa i czystości naszej planety.