Nie pozwól, aby kryzys się marnował: lekcje z 2020 r.

21 stycznia
Eugene Goland (President, DataArt), Alexey Miller (Managing Director, DataArt)
Nie pozwól, aby kryzys się marnował: lekcje z 2020 r.

Ogólnie rzecz biorąc, rok 2020 pokazał nam, że DataArt jako firma jest bezpieczna i dobrze przygotowana na kryzysy oraz może bez obaw przetrwać burzliwe okresy. Pokazał nam również, że kryzys może uwydatnić to, co należy zmienić - czy to przemyślenie przyszłości przestrzeni biurowych, praca zdalna, czy standaryzacja procesu, który do niedawna był tylko eksperymentem. Poniżej przedstawiamy bardziej szczegółowo niektóre z najważniejszych wniosków z tego roku.

Elastyczność

Po raz kolejny widzimy, jak ważna jest elastyczność - wobec klientów, własnych pracowników i wewnętrznych procesów. Miniony rok był chaotyczny. Niektórzy z naszych klientów stanęli przed większymi wyzwaniami niż inni. Niektóre firmy i branże doświadczyły poważnych trudności, podczas gdy inne próbowały wykorzystać środowisko na swoją korzyść.

Naszą odpowiedzią na pandemię było natychmiastowe rozpoczęcie negocjacji z klientami w celu ustalenia warunków korzystnych dla wszystkich stron. Patrząc wstecz, widać wyraźnie, że nam się udało, a zawarte przez nas umowy przyniosły korzyści wszystkim zainteresowanym. Mogliśmy oferować rabaty klientom stojącym przed wyzwaniami, zachowując przy tym własne wyniki finansowe. Naszym kluczowym wnioskiem jest to, że niezwykle ważne jest, aby negocjować z klientami i pracownikami w sposób elastyczny i być na tyle odważnym, aby przyjąć unikalne podejście, gdy jest to wymagane.

Szybko vs dobrze

Kolejny duży wniosek: ważniejsze jest reagować szybko niż mieć rację. Okoliczności zmieniają się tak błyskawicznie, że nikt nie może być pewien, co jest słuszne, a podejście „poczekaj cierpliwie i obserwuj” już nie działa. Zaakceptuj, że nie ma powodu do wstydu, gdy się mylisz i bądź gotowy przyznać się do błędów i zmienić kierunek. Organizacja musi naprawdę „żyć i oddychać”, aby obrócić przeciwności losu na swoją korzyść.

Bez paniki

Dowiedzieliśmy się, że nawet w okresach wielkiej niepewności nie poddajemy się panice. Podjęliśmy decyzję o zatrzymaniu całego zespołu w firmie. Naszym największym osiągnięciem jest to, że pomimo wyzwań, jakie niesie ze sobą pandemia COVID-19, cała nasza siła robocza, ponad 3500 pracowników, pozostała zatrudniona na pełny etat. Takie podejście do pracy zapewniło bezpieczeństwo wszystkim naszym pracownikom i ich rodzinom, gdy tego najbardziej potrzebowali, nawet wtedy, gdy inne firmy zwalniały pracowników. Z perspektywy czasu widzimy, że była to właściwa decyzja nie tylko z punktu widzenia człowieczeństwa, ale także strategii biznesowej. Branża IT szybko się odrodziła, a zapotrzebowanie na umiejętności informatyczne nigdy nie było większe. Nasza zdolność do zaspokajania potrzeb naszych klientów jest silna jak zawsze.

Nie pozwól, aby kryzys poszedł na marne

Kryzys może być dobrą okazją do cofnięcia się o krok, przyjrzenia się własnej firmie i zadawania pytań o to, co działa, a co nie i co należy zmienić. Przebudowa jest kluczowym elementem każdej rozwijającej się firmy. Nasz ostatni kryzys miał miejsce dziesięć lat temu, co oznacza, że było wiele kwestii, które wymagały ponownego przemyślenia. Dokładnie to zrobiliśmy w ciągu 2020 roku. Kryzys COVID-19 dał nam szansę na wprowadzenie niezbędnych zmian. Na przykład zrestrukturyzowaliśmy nasze zespoły ds. marketingu i sprzedaży, a także zarządzanie współpracą z klientami oraz przedstawiliśmy nową inicjatywę o nazwie „Better”. Nazwa może być oczywista, ale kluczową ideą jest skupienie się na ciągłym doskonaleniu i wzmocnieniu naszych procesów i komunikacji na całym świecie, aby być lepszymi zarówno pod względem operacji, jak i komunikacji. W praktyce oznacza to lepsze usługi korporacyjne, lepszy profesjonalizm, lepsze projekty sprzedażowe, lepsza komunikacja marketingowa i lepsze wsparcie.

Praca zdalna i podejście virtual-first

Praca zdalna okazała się wielkim eksperymentem w zakresie zmiany zachowań i przyniosła rewolucję w sposobie, w jaki pracujemy. Jak powiedział Warren Buffett, „tylko wtedy, gdy zaczyna się przypływ, można zobaczyć, kto pływał nago”. W świecie, w którym praca zdalna stała się normą z dnia na dzień, nasz sposób pracy - hiper-rozproszony, oparty na relacjach międzyludzkich, a nie sztywnych strukturach nagle stał się jedynym sposobem na efektywne działanie.

Okazało się, że jesteśmy dobrze przygotowani do zmian. DataArt jest jedną z nielicznych firm, które pierwszego inżyniera miały w Rosji, a pierwszego klienta - w Stanach Zjednoczonych. DataArt od początku dopuszczała pracę zdalną - w tym roku musieliśmy tylko zwiększyć skalę. Okazało się, że to firmy, które trzymały się „starego” sposobu pracy, pływały nago. Przekonaliśmy się, że można nie tylko przetrwać pandemię, ale także stworzyć imponującą nową technologię i zapewnić doskonałą obsługę klienta w płaskim, rozproszonym, zdalnym świecie. W związku z tym przyszłości będziemy wdrażać politykę w 100% zdalną. Pracownicy nie będą przypisani do żadnego konkretnego biura i będą pracować zdalnie w pełnym zakresie. To, co kiedyś było wyjątkiem, teraz stało się regułą, a to spowoduje pozytywne zmiany w naszej Employee Value Proposition.

Virtual-Ready

Przejście do modelu „po pierwsze zdalnie” może być płynne, jeśli firma ma wdrożone określone procesy. Przejście przebiegło gładko, ponieważ:

  • nasza kultura organizacyjna od zawsze stawia ludzi i zaufanie na pierwszym miejscu. W DataArt priorytetem jest zaufanie. Kryzys rzucił światło na to, jak bardzo jest ono istotne.
  • nasza technologia i model biznesowy zawsze pozwalały na wiele trybów pracy, z silnym naciskiem na współpracę wirtualną.
  • nasz system InfoSec & Compliance jest dobrze wyposażony i gotowy do pracy zdalnej. Podczas kryzysu zaobserwowaliśmy ogromny wzrost liczby ataków hakerskich i phishingowych - ale byliśmy na to przygotowani. Najważniejsza lekcja: nigdy nie zapominaj o podstawach - procesy bezpieczeństwa muszą być silne.

W przeciwieństwie do naszej konkurencji, menedżerowie i liderzy DataArt zawsze wiedzieli, jak zdalnie zarządzać, oceniać wydajność i motywować swoje zespoły.

Powierzchnie biurowe

Widzimy już teraz, że rola przestrzeni biurowych musi się zmienić. Duże przestrzenie typu open space mogą stać się historią, a obecnie współpracujemy z architektami, którzy pomogą nam przekształcić nasze biura na całym świecie. Mniejsze i bardziej przytulne biura mogą być lepszym rozwiązaniem.

People first, virtual second

Dla nas, niezależnie od kryzysu, nasza podstawowa zasada “przede wszystkim - ludzie” pozostaje nienaruszona. Przez cały 2020 rok naszym najwyższym priorytetem była troska o naszych pracowników poprzez zapewnienie bezpieczeństwa, niezawodności (przeprowadzanie ankiet i pytanie, czego potrzebują) oraz przestrzeni (dostęp do społeczności i/lub wydarzeń grupowych dostosowanych do nowych warunków).

Dostęp do społeczności i wydarzeń, a także dostęp do dedykowanego zespołu DataArt w przypadku wszelkich problemów związanych z kondycją psychiczną,  okazał się kluczowy w pomaganiu pracownikom w utrzymaniu najwyższego poziomu funkcjonowania. Pandemia w 2020 roku pokazała nam, że najważniejsi są ludzie i relacje. Relacje międzyludzkie są złożone, a rolą firmy jest bycie pośrednikiem. Pandemia wyraźnie uwidoczniła nierówności nie tylko w biznesie i przemyśle, ale również ogólnie w społeczeństwie. Praca zdalna pozwoliła ludziom zachować aktywność zawodową, a nawet wykonywać obowiązki poza miastami w odosobnionych obszarach. Należy pamiętać, że nie każdy ma taką możliwość.

W przyszłości niezwykle ważne jest, abyśmy o tym pamiętali i szukali nowych sposobów zapewnienia komfortowego i bezpiecznego środowiska pracy dla wszystkich pracowników.