Salesforce, uniwersalny JavaScript i gruby serwer na IT talk w Lublinie

Salesforce, uniwersalny JavaScript i gruby serwer na IT talk w Lublinie
Za nami kolejny wiosenny IT talk w Lublinie. 25 maja w G20 RESTO BAR przy ulicy Grodzkiej dyskutowaliśmy o integracji systemów w kontekście Salesforce i universal Javascript po stronie serwera i klienta. Spotkanie podzielone było na dwie części – Aleksander Wojdyga i Maciej Miłosz przybliżali zgromadzonej publiczności specyfikę Salesforce, następnie Maciej Sikora w prezentacji na temat universal Javascript próbował odpowiedzieć na pytanie, czy „gruby serwer powrócił”.

„Gdyby Salesforce był zwykłą aplikacją Javową, mielibyśmy sterowniki do bazy danych. Ale nią nie jest…”

Aleksander rozpoczął swoją prezentację od zarysowania najważniejszych cech platformy Salesforce. Słuchacze mieli okazję dowiedzieć się, jaka była historia powstania Salesforce oraz poznać model licencyjny, na bazie którego działa (koszt per użytkownik). Zaznaczył również, że Salesforce to firma bardzo innowacyjna, ciągle wprowadzająca nowe rozwiązania w miejsce starych, ulepszająca istniejące funkcjonalności. Oczywistą zaletą Salesforce w oczach użytkowników jest fakt, że wszystkie dane dostępne są na jednym ekranie. Ogranicza to konieczność przełączania się między oknami i pozwala wykonywać wszystkie pożądane akcje w jednym miejscu. Po nakreśleniu tła, przyszedł czas na analizę funkcjonalności. W prezentacji Salesforce został nazwany true cloud, w odniesieniu do wielodostępności i egzekwowania limitów czasowych (czasu wykonania, dostępu do bazy, etc.). Słuchacze dowiedzieli się, w jaki sposób można rozpocząć swoją developerską przygodę z Salesforce i miała okazję przyjrzeć się kilku szczegółom technicznym związanym z jego działaniem.

„Salesforce jest taka technologią, w której wszystko jest obiektem.”

Maciej Miłosz, kontynuując temat Salesforce, zajął się kwestią API, m. in. w kontekście migracji danych z poprzednio używanych systemów w momencie przechodzenia na Salesforce. Następnie skupił się na REST API, który jest często używany i bardzo prosty do stworzenia, w różnych kontekstach i w odniesieniu do zróżnicowanych podejść biznesowych (w zależności od tego, czy chcemy wyciągać dane, tworzyć je, czy wykonywać żądane operacje na danych). Maciej ilustrował praktycznie sposoby przeszukiwania bazy danych pod katem konkretnych informacji z użyciem języków SOQL i SOSL. Zaprezentował również konsolę developerską Salesforce. W prezentacji starał się odpowiedzieć na pytania, czy jesteśmy w stanie zintegrować Salesforce z zewnętrzną aplikacją, jakie rozwiązania dostajemy w standardzie, a nad czym będziemy musieli popracować, jeśli standard nie zaspokaja naszych potrzeb.

„Najbardziej popularnym użyciem takiego uniwersalnego kodu jest aplikacja webowa z użyciem Node.js”

Maciej Sikora w ostatniej prezentacji opowiedział o nowym trendzie w rozwoju oprogramowania – universal JavaScript. Mieliśmy szansę posłuchać o wadach i zaletach rozwiązań typu „write once and run everywhere”, dowiedzieć się, czy w praktyce możliwe jest napisanie kodu, który może zostać wykonany zarówno po stronie serwera i klienta i sprawdzić, czy tego typu uniwersalne aplikacje sprawiają, że „gruby serwer” powrócił. Maciej powiązał omawiane kwestie z Salesforce, na który spojrzał z zewnętrznej perspektywy. Wystąpienie rozpoczęło się analizą początków aplikacji webowych z podziałem na charakterystykę „chudego” klienta (prosty JavaScript lub jego brak, niewiele interakcji z użytkownikiem, brak ajax, statyczny interfejs, standardowe formularze html) oraz „grubego” serwera (operacje bazodanowe, walidacja danych, hosting zasobów statycznych, routing aplikacji, rendering). Zostały one zestawione z dzisiejszymi aplikacjami tego typu, które pod pewnymi względami są diametralnie różne. Maciej przedstawił podstawowe założenia uniwersalnego JavaScriptu – ten sam kod wykonywalny w różnych środowiskach, biblioteki re-używalne w różnych środowiskach (np. lodash, moment, react, axios, mocha, char), uniwersalny kod, który może być uruchomiony zarówno po stronie klienta jak i serwera. Ostatnią część prezentacji była praktyczna –przyjrzeliśmy się działaniu aplikacji, która próbuje zaimplementować omawiany koncept i pobiera odpowiednie dane z Salesforce.

Dziękujemy za to, że do nas dołączyliście, zapraszamy na kolejne spotkania!