Smart manufacturing w branży motoryzacyjnej

13 kwietnia
Igor Illunin
Smart manufacturing w branży motoryzacyjnej
„W Niemczech wszyscy dyskutują o Industrie 4.0, a w ciągu ostatnich 2 lat temat ten stał się również istotny w USA, gdzie znany jest pod nazwami smart manufacturing lub advanced manufacturing.”- Siegfried Russwurm, członek Siemens Managing Board oraz przewodniczący rady administracyjnej platformy Industrie 4.0.

W związku z tym, iż technologia i przemysł motoryzacyjny coraz bardziej się zazębiają, koncepcja smart manufacturing staje się czołowym elementem innowacji w branży automotive. Jesteśmy na progu głębokich zmian w sposobie wytwarzania towarów, które prowadzą do zmian na globalnym, silnie konkurencyjnym rynku. Wielu ekspertów zgadza się, że firmy motoryzacyjne, które jako pierwsze przesuną się w kierunku smart manufacturing osiągną długoterminową przewagę konkurencyjną w przyszłości.

Nadrzędną koncepcją smart manufacturing w branży motoryzacyjnej jest integracja i harmonizacja poszczególnych etapów produkcji w celu osiągnięcia wyższej wydajności na poziomie całej fabryki. Obecnie tradycyjna fabryka używa wielu systemów, takich jak: systemy informatyczne, inteligentne silniki, czujniki, skomputeryzowane kontrolery oraz systemy zarządzania produkcją, których działanie wspiera produkcję towaru na każdym etapie. Problemem, który może być tu widoczny jest jednak to, że każdy z tych systemów działa do pewnego stopnia osobno.

Smart manufacturing ma za zadanie integrować te systemy, pozwalając na dzielenie się danymi pomiędzy wszystkimi elementami fabryk pojazdów. I, o ile transformacja cyfrowa w branży samochodowej obniży koszty wytwarzania poprzez zwiększenie wydajności, o tyle to tylko jedna z korzyści, które mogą być wynikiem tej rewolucji. W rzeczywistości smart manufacturing może być bazą wielu nowych modeli biznesowych i poprawić jakość i dokumentację pojazdów. Fabryki samochodów, które bazują na systemach cyfrowych i centralnym zarządzaniu danymi, mogą dostarczać klientom precyzyjnych danych produkcyjnych – dzięki w odpowiedzi na każdy problem techniczny w przyszłości będzie można znaleźć precyzyjne i skuteczne rozwiązanie.

Podczas, gdy technologia staje się nieodzowną częścią pojazdów, od inteligentnych samochodów aż po przyszłą bezzałogową komunikację, smart manufacturing jest kluczem do ogromnej rewolucji rozgrywającej się za kulisami, w wyniku której zwiększą się obroty firm w branży, ulegnie poprawie poziom bezpieczeństwa pracowników i będziemy mogli mówić o zrównoważonym rozwoju.