Smart manufacturing w branży motoryzacyjnej

13 kwietnia 2018
Igor Illunin
Smart manufacturing w branży motoryzacyjnej
„W Niemczech wszyscy dyskutują o Industrie 4.0, a w ciągu ostatnich 2 lat temat ten stał się również istotny w USA, gdzie znany jest pod nazwami smart manufacturing lub advanced manufacturing.”- Siegfried Russwurm, członek Siemens Managing Board oraz przewodniczący rady administracyjnej platformy Industrie 4.0.

W związku z tym, iż technologia i przemysł motoryzacyjny coraz bardziej się zazębiają, koncepcja smart manufacturing staje się czołowym elementem innowacji w branży automotive. Jesteśmy na progu głębokich zmian w sposobie wytwarzania towarów, które prowadzą do zmian na globalnym, silnie konkurencyjnym rynku. Wielu ekspertów zgadza się, że firmy motoryzacyjne, które jako pierwsze przesuną się w kierunku smart manufacturing osiągną długoterminową przewagę konkurencyjną w przyszłości.

Nadrzędną koncepcją smart manufacturing w branży motoryzacyjnej jest integracja i harmonizacja poszczególnych etapów produkcji w celu osiągnięcia wyższej wydajności na poziomie całej fabryki. Obecnie tradycyjna fabryka używa wielu systemów, takich jak: systemy informatyczne, inteligentne silniki, czujniki, skomputeryzowane kontrolery oraz systemy zarządzania produkcją, których działanie wspiera produkcję towaru na każdym etapie. Problemem, który może być tu widoczny jest jednak to, że każdy z tych systemów działa do pewnego stopnia osobno.

Smart manufacturing ma za zadanie integrować te systemy, pozwalając na dzielenie się danymi pomiędzy wszystkimi elementami fabryk pojazdów. I, o ile transformacja cyfrowa w branży samochodowej obniży koszty wytwarzania poprzez zwiększenie wydajności, o tyle to tylko jedna z korzyści, które mogą być wynikiem tej rewolucji. W rzeczywistości smart manufacturing może być bazą wielu nowych modeli biznesowych i poprawić jakość i dokumentację pojazdów. Fabryki samochodów, które bazują na systemach cyfrowych i centralnym zarządzaniu danymi są w stanie dostarczać klientom precyzyjne informacje związane z produkcją. Dzięki temu, w przyszłości będzie można znaleźć skuteczne rozwiązanie każdego problemu technicznego.

Podczas, gdy technologia staje się nieodzowną częścią pojazdów, od inteligentnych samochodów aż po przyszłą bezzałogową komunikację, smart manufacturing jest kluczem do ogromnej rewolucji rozgrywającej się za kulisami, w wyniku której zwiększą się obroty firm w branży, ulegnie poprawie poziom bezpieczeństwa pracowników i będziemy mogli mówić o zrównoważonym rozwoju.