Trendy technologiczne, które zmienią branżę finansową w 2021 roku

Trendy technologiczne, które zmienią branżę finansową w 2021 roku
Technologia w każdej formie zawsze była  motorem zmian, a nigdy nie było to bardziej widoczne niż w obecnych niepewnych czasach. Wcześniej konsumenci nie polegali tak bardzo na inteligentnych technologiach - aby łączyć się ze sobą, wykonywać codzienne zadania i wchodzić w interakcje z firmami. I nigdy wcześniej firmy z różnych branż nie stanęły przed tak pilną potrzebą dostosowania.

Badania przeprowadzone przez McKinsey sugerują, że pandemia COVID-19 przyspieszyła wdrażanie nowych technologii przez firmy nawet o siedem lat. Ale jak wygląda to przyspieszenie i co jeszcze przed nami? Aby odpowiedzieć na to pytanie, przyjrzymy się, jak technologia rozwinie się w 2021 r. w kilku kluczowych sektorach: inwestycjach, rynkach kapitałowych i FinTech.

1. Trendy w zarządzaniu inwestycjami na 2021 rok

Epidemia zaszkodziła gospodarce i wywołała zmienność na rynkach finansowych na całym świecie, a ze względu na to finansowanie nowych technologii zarządzania inwestycjami prawdopodobnie będzie nierówne w 2021 r. Ludzie są coraz bardziej niechętni wobec ryzyka, co zadziała jak efekt domina dla całej branży. Niektóre firmy będą starały się zminimalizować koszty IT, aby zaoszczędzić pieniądze, podczas gdy inne zwiększą swoje inwestycje w technologie, aby przygotować się na sukces po pandemii.

Firmy, które inwestują w technologię, prawdopodobnie zbadają kilka kluczowych obszarów, w tym zarządzanie danymi, analizę wyszukiwania opartą na sztucznej inteligencji oraz rozwój platform i interfejsów API. Przyjrzyjmy się każdemu z trendów bardziej szczegółowo.

Zarządzanie danymi

Na początku 2020 r. Większość zarządzających inwestycjami korzystała już z chmury w jakiejś formie, ale niewielu w pełni wykorzystywało jej możliwości. Oczekuje się, że w 2021 roku to się zmieni, ponieważ wiele organizacji rozpocznie migrację do Snowflake, Amazon Redshift lub Azure DataExplorer. Te nowe platformy wykorzystują każdy aspekt skalowalności chmury i możliwości udostępniania danych. Migracja zwiększy również zainteresowanie produktami ETL natywnymi dla chmury, takimi jak Matillion. Czasy powierzchownego przyjmowania możliwości opartych na chmurze dobiegły końca, ponieważ firmy będą dążyć do optymalizacji, gdzie tylko mogą.

Analityka wyszukiwania

Innym pojawiającym się trendem jest analityka wyszukiwania. W 2020 roku wszyscy byli przyzwyczajeni do korzystania z wszechobecnej wyszukiwarki Google, aby znaleźć odpowiedzi na wszystkie możliwe pytania. Jednak podstawowe wyszukiwania w Google nie mogą znaleźć raportu korporacyjnego na temat wyników firmy w ostatnim kwartale. Na szczęście dla użytkowników korporacyjnych nowe produkty mogą pomóc w agregowaniu i nawigowaniu w danych firmowych. Na czele stoją wyszukiwarki oparte na przetwarzaniu  języka naturalnego, takie jak ThoughtSpot i Coveo. W 2021 r. spodziewamy się coraz większego wykorzystania tych i pokrewnych technologii oraz wzrostu zainteresowania produktami, które zapewniają pojedynczy punkt dostępu do wszystkich danych przedsiębiorstwa. Ma to daleko idące konsekwencje dla wydajności pracowników.

Rozwój platformy

Pojawia się  także kwestia starej infrastruktury. W chwili pisania tego tekstu większość zarządzających inwestycjami nadal posiada infrastrukturę ad hoc, tworzoną organicznie przez wiele lat i często w drodze fuzji i przejęć. W większych firmach często prowadzi to do powielania funkcjonalności i ogromnego wzrostu kosztów IT i zgodności. Złożona infrastruktura aplikacji jest również niewygodna dla użytkowników korporacyjnych, ponieważ muszą oni przeskakiwać z jednej aplikacji do drugiej, aby wykonywać swoje zadania. Oczekujemy, że w 2021 r. będziemy nadal interesować się rozwojem i harmonizacją platform, wspomaganą przez innowacyjne produkty do budowania rozwiązań, takie jak OpenFin i Beacon. Będzie to największy i prawdopodobnie najbardziej znaczący krok w kierunku opłacalności i wydajności, jaki mogą podjąć zarządzający inwestycjami w 2021 r.

2. Trendy na rynkach kapitałowych na 2021 rok

Przedsiębiorstwa z wysoce konkurencyjnej branży rynków kapitałowych są często jednymi z pierwszych, które wykorzystują pojawiające się technologie, aby prześcignąć swoich konkurentów, ale napotykają spore trudności przez ciągłą interakcję ze starszymi systemami. Tak więc w przeszłości nacisk na poprawę był nierównomierny, a wyniki w całej branży były zróżnicowane. Jednak w 2021 r. nastąpi podwojenie inwestycji technologicznych, ponieważ firmy będą walczyć o utrzymanie pozycji i pchnięcie sektora w XXI  wiek. W szczególności nacisk zostanie położony na: przejście na platformy chmurowe, zwiększony nacisk na prostotę i modułowość oraz inwestycje w automatyzację. Przyjrzyjmy się każdemu zjawisku bardziej szczegółowo.

Przejście do chmury

W dzisiejszych czasach wszyscy są w chmurze, ale poważny handel nadal wymaga połączenia z giełdą. Ponadto rynkowe produkty danych nie zostały jeszcze w pełni przeniesione do chmury . Oczekujemy, że zacznie się to zmieniać w 2021 r., gdy giełdy i dostawcy danych rynkowych zaczną przechodzić na usługi w chmurze i dostęp z chmury o małych opóźnieniach. Przejście to będzie również wiązało się z odejściem od zastrzeżonych technologii w kierunku nowszych systemów, takich jak Snowflake, które powoli stają się standardem zarządzania danymi w chmurze.

Prostota i modułowość

Wiele popularnych aplikacji handlowych jest przestarzałych i wymaga obszernych przeróbek, aby uprościć doświadczenie użytkownika końcowego. Więksi dostawcy technologii transakcyjnych chcą uczynić interfejsy handlowe bardziej modułowymi, a tym samym bardziej elastycznymi dla użytkowników końcowych, którzy chcą łączyć i dopasowywać swoje ulubione komponenty oraz budować idealną stację roboczą do handlu według własnego uznania. Zarówno prostota, jak i modułowość są w zasięgu ręki, ale wymagają inwestycji w nowoczesne stosy front-end, zespoły UX, mikro-frontendy i pomocne platformy, takie jak Openfin.

Automatyzacja

Co więcej, uczestnicy rynków kapitałowych o ugruntowanej pozycji będą kontynuować inwestycje w automatyzację przez cały 2021 r. Procesy ręcznego wprowadzania danych i odłączone infrastruktury aplikacji muszą zostać zastąpione, a przechodzenie na otwarte platformy i ustandaryzowane interfejsy API jest już w toku. Rozległe inwestycje w robotic process automation będą kontynuowane również w 2021 roku.

3. Trendy FinTech na 2021 rok

Nic dziwnego, że sektor FinTech w roku 2020 odnotował szybki wzrost i znaczące innowacje. W dużej mierze jest to kontynuacja trendów panujących od co najmniej pięciu lat. Młodsze pokolenie klientów nadal omija lub porzuca tradycyjne instytucje finansowe na rzecz w pełni cyfrowych banków i wbudowanych usług finansowych. W odpowiedzi na to tradycyjne instytucje finansowe próbowały konkurować, zwiększając tempo innowacji i cyfryzacji na kilka sposobów, które rozciągną się na 2021 rok.

Digitalizacja procesów

Podobnie jak w wielu innych branżach, kryzys COVID-19 stał się impulsem do digitalizacji FinTech. Przed kryzysem największą potrzebą cyfryzacji uznanych instytucji finansowych była zmiana doświadczeń klientów w celu zwiększenia długoterminowego ich  utrzymania. Ale kiedy zaczął się kryzys, firmy nagle stanęły przed koniecznością natychmiastowej transformacji swojej działalności i przystosowania się do pracy w środowisku zdalnym, gdzie obsługa klienta i operacje back-office musiały przenieść się z oddziałów i centrów obsługi klienta do sypialni i salonów. Ta transformacja dała jasno do zrozumienia nawet najbardziej konserwatywnym menedżerom, że ich organizacje nie mogą już sobie pozwolić na wahania w przekształcaniu ich możliwości technologicznych, w wyniku czego w całym ekosystemie FinTech pojawiają się teraz ogromne możliwości.

Modernizacja platform

Oczekujemy również, że w 2021 r. uznane instytucje finansowe będą ponownie naciskać na przekształcenie i unowocześnienie modeli biznesowych i operacji. Aby to zrobić, będą musiały albo ominąć istniejące systemy podstawowe na rzecz nowoczesnych platform zbudowanych od podstaw, albo otoczyć swoje platformy podstawowe wieloma rozwiązaniami FinTech skierowanymi do klientów i przedsiębiorstw. Wiele organizacji finansowych jest tak daleko w tyle w zakresie transformacji technologicznej, że będą zmuszone do współpracy z nowszą generacją podmiotów świadczących usługi finansowe, które mogą im zaoferować kompleksowe rozwiązania typu white label. Widzieliśmy już, że dzieje się to w niektórych przypadkach, gdy banki współpracowały z różnymi start-upami pożyczkowymi, aby oferować swoim klientom rozwiązania bankowości cyfrowej.

AI i ML

Wreszcie instytucje finansowe będą nadal intensywnie inwestować w nowoczesne platformy danych i technologie AI/ML, które mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia nowoczesnych doświadczeń klientów, takich jak chatboty i personalizacja. Digitalizacja interakcji z klientami będzie również wymagała od instytucji finansowych większego skupienia się na cyberbezpieczeństwie, KYC i wykrywaniu oszustw, gdzie dane i technologie AI / ML odgrywają główną rolę.

Rosnące zagrożenie związane z danymi

Pomimo tych wszystkich wysiłków banki i inne instytucje finansowe nadal będą musiały stawić czoła poważnym wyzwaniom. Oprócz wysoce konkurencyjnych start-upów FinTech istnieje również zagrożenie ze strony dużych graczy z mediów społecznościowych i handlu detalicznego, takich jak Facebook, Google, Apple i Amazon, którzy kontynuują ekspansję na arenie usług finansowych. Mając dostęp do danych klientów, w tym danych demograficznych, zainteresowań, preferencji i płatności, firmy te mają znaczną przewagę informacyjną nad instytucjami finansowymi, które będą musiały sprostać wyzwaniom poprzez współpracę ze sobą, a także poprzez partnerstwo z graczami FinTech, którzy mogą pomóc instytucjom finansowym przezwyciężyć asymetrię informacyjną.

4. Trendy w technologii płatności na 2021 rok

Technologia płatności jest niewidoczną, ale istotną częścią naszego współczesnego świata, a jej wykorzystanie będzie rosło i rozszerzało się w 2021 roku. Długo po zakończeniu pandemii konsumenci będą nadal korzystać z wygodnych, mobilnych i internetowych metod płatności, z którymi czują się teraz komfortowo, więc ta branża ma ogromny potencjał. Istnieje kilka kluczowych obszarów, na których skupi się jej rozwój w 2021 roku.

Korzystanie z AI/ML dla lepszego bezpieczeństwa

Wskaźniki oszustw są nadal zaskakująco wysokie, częściowo ze względu na nagły wzrost liczby transakcji internetowych. Badania przeprowadzone przez Experian pokazują, że liczba oszustw wzrosła o 33% podczas niedawnego lockdownu, ponieważ firmy zaczęły próbować przenieść swoją działalność online, aby obsługiwać klientów. Wielu zrobiło to bez wprowadzenia odpowiednich środków bezpieczeństwa, a hakerzy z tego skorzystali. Tak więc ponowne skupienie się na bezpieczeństwie jest nieodzowne w 2021 r., a obecnie najwyższe bezpieczeństwo opiera się na sztucznej inteligencji. Systemy sztucznej inteligencji są adaptacyjne i mają zdolność zarówno wykrywania, jak i blokowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa, a także dostosowywania reakcji w czasie rzeczywistym. Korzystając z ML, firmy płatnicze mogą przeszukiwać więcej danych niż kiedykolwiek wcześniej, robiąc to szybciej i dokładniej, aby zidentyfikować pojawiające się trendy w zakresie oszustw. W połączeniu te narzędzia zapewniają poziom niezawodności, którego wymagają konsumenci i firmy w transakcjach e-commerce.

Migracja do chmury

Wiele firm już przechodzi na chmurę, ale wciąż jest wiele banków i firm finansowych z przestarzałymi systemami, które właśnie zdają sobie sprawę z pilnej potrzeby migracji. Konsumenci już teraz nadają priorytet systemom płatności, z których mogą korzystać na swoich telefonach i które działają spójnie z systemami EFTPOS (umożliwiając integrację z Google Pay, Alipay, Apple Pay itd.), A to po prostu nie jest możliwe bez chmury. Ponadto dodatkowe korzyści w zakresie bezpieczeństwa wynikające z korzystania z chmury są wystarczające, aby uzyskać zgodę organów regulacyjnych, dzięki czemu jest to wygrana dla zespołów ds. zgodności na całym świecie.

DLT/Blockchain

Przejrzysty i nienaruszalny charakter blockchain sprawił, że stał się on integralną częścią branży płatniczej. Ta niedroga, bezpieczna metoda już dawno wykroczyła poza pierwotny cel obsługi Bitcoin, a jej potencjał jest nieograniczony. Oczekuje się, że 2021 r. przyniesie rozwój w dwóch głównych obszarach działalności blockchain: międzynarodowych usługach przetwarzania płatności (w tym przelewów między bankami) i aplikacjach finansowania handlu. Dziedziny te opierają się obecnie na starych, powolnych i drogich systemach, które są niewygodne zarówno dla konsumentów, jak i przedsiębiorstw, a zatem dają ogromne pole dorozwoju.

Otwarte API

Interfejsy API będą pełnić ważną funkcję w przekształcaniu interakcji: między różnymi działami tej samej organizacji, między różnymi organizacjami i między branżami. Branża płatnicza w przeszłości wywierała ekstremalną kontrolę nad dostawą end-to-end, ale rozprzestrzenianie się inteligentnych urządzeń, połączone z presją regulacyjną, aby odblokować rynki dla dostawców zewnętrznych, zagroziło ich standardowemu podejściu. Dostawcy finansowi muszą znaleźć sposób, aby być bardziej elastycznymi, a kluczem do tego są otwarte interfejsy API. Otwarta bankowość to ogólnoświatowe zjawisko, które może zyskać na znaczeniu jeszcze bardziej w 2021 r., a bez otwartych interfejsów API procesory płatności zostaną wykluczone.

Rok 2021 będzie rokiem zmian

Łatwo jest dostrzec pewne podobieństwa w trendach technologicznych w różnych branżach i podobnie łatwo jest zrozumieć, dlaczego. Wpływ pandemii skupiła się na cyfryzacji, bezpieczeństwie, wydajności i integracji w różnych platformach i we wszystkich branżach, a ci, którzy nie zaktualizują swoich procesów, infrastruktury i oprogramowania w 2021 r., z pewnością ucierpią - bez podstawowych ulepszeń w zakresie dostępności i optymalizacji kosztów firmy będą walczyć o przetrwanie.