Trendy technologiczne w ubezpieczeniach: jakie technologie wdrożyć w 2021 r.

10 lutego
Peter Rakowsky, Global Innovation Manager, DataArt
Trendy technologiczne w ubezpieczeniach: jakie technologie wdrożyć w 2021 r.
Branża ubezpieczeniowa ewoluuje, a przed firmami otwierają się możliwości wprowadzenia innowacyjnych  zmian. Liderzy jutra już teraz wdrażają najnowocześniejsze technologie wykorzystujące big data, sztuczną inteligencję (AI) i automatyzację. Chociaż branża obejmuje różne sektory, każda firma, od ubezpieczeń zdrowotnych po ubezpieczenia motoryzacyjne, może skorzystać na nowych trendach. Poniżej zajmiemy się kluczowymi prognozami technologicznymi na 2021 r. i ich integracją z sektorami ubezpieczeń zdrowotnych i na życie, ubezpieczeń komunikacyjnych i ubezpieczeń nieruchomości.

Trendy w ubezpieczeniach zdrowotnych i na życie

Pandemia Covid-19 doprowadziła do ataku poważnych problemów zdrowotnych. Ubezpieczyciele musieli szybko dostosować się w odpowiedzi.

Zdrowe nawyki są warte nagród

Klienci są przyzwyczajeni do otrzymywania osobistych reklam w mediach społecznościowych lub spersonalizowanych powiadomień ze swoich banków. Chociaż branża ubezpieczeń zdrowotnych i na życie zdecydowanie różni się od instytucji finansowych, klienci nadal oczekują, że firmy te będą ich znać od podszewki. W rezultacie ubezpieczyciele muszą ponownie ocenić swoje produkty, aby przyciągnąć nowych klientów i zatrzymać tych istniejących. Przyspieszenie w kierunku innowacji wymaga od ubezpieczycieli stawiania klienta na pierwszym miejscu.

W sektorze ubezpieczeń zdrowotnych i na życie rośnie popularność inicjatyw wellness, które nagradzają zdrowe nawyki. Inicjatywy te poprawiają również relacje między ubezpieczycielami a ubezpieczającymi, ponieważ muszą oni współpracować na rzecz wspólnego celu, jakim jest poprawa zdrowia. Ubezpieczyciele mogą korzystać z urządzeń do noszenia, big data i IoT (Internetu rzeczy) do monitorowania, zachęcania i wspierania zdrowia klientów.

PRZYKŁADY Z RYNKU

Poproszenie ubezpieczających o udostępnienie swoich danych może wydawać się inwazyjne, ale blue paper Morgan Stanley i BCG wskazał, że klienci są gotowi udostępniać swoje dane w zamian za rozmaitego typu “zachęty”.

John Hancock Vitality Program zapewnia swoim klientom nagrody za trzymanie się zdrowego stylu życia. Polisa John Hancock Vitality Plus oferuje klientom zniżki na urządzenia do noszenia, a następnie nagradza ich za wybory dotyczące zdrowego stylu życia, a nawet daje im szansę zaoszczędzenia do 15% premii za osiąganie celów związanych z aktywnością.

Big Data upraszcza procesy i poprawia spersonalizowane doświadczenia

Istotnym warunkiem wprowadzenia personalizacji jest posiadanie wystarczającej ilości danych o klientach oraz umiejętność ich rozszyfrowania. Predykcyjna analiza danych, sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe stwarzają nowe, ekscytujące możliwości dla towarzystw ubezpieczeń zdrowotnych i na życie, mające na celu poprawę wyników i prognozowanie zachowań klientów.

Big data dostarcza cennych informacji, dzięki czemu firmy mają większą świadomość tego, jak najlepiej obsługiwać swój rynek. Ubezpieczyciele na życie i zdrowie muszą chcieć zareagować na tę zmianę technologiczną i zdawać sobie sprawę z tego, że jednolita polityka dla wszystkich nie jest już odpowiednia. Klienci poszukują innowacyjnych rozwiązań, a wraz z wdrażaniem nowych technologii cyfrowych zmienia się także ich apetyt na udostępnianie danych osobowych.

PRZYKŁADY Z RYNKU

Blue Cross Blue Shield Axis (BCBS Axis) wykorzystuje big data, aby umożliwić pacjentom, pracodawcom i placówkom opieki zdrowotnej podejmowanie lepszych decyzji dotyczących opieki zdrowotnej. BCBS Axis umożliwia ludziom przeglądanie i porównywanie 90% wszystkich lekarzy i szpitali w Ameryce. Pomaga również świadczeniodawcom opieki zdrowotnej w doskonaleniu się, a pracodawcy oferują najlepsze rozwiązania swoim pracownikom.

Ladder life insurance wykorzystuje duże zbiory danych, aby uprościć proces składania wniosków. Korzystając z prostych pytań w formularzu online, Ladder łączy sztuczną inteligencję i predykcyjną analizę danych, aby wyeliminować potrzebę czasochłonnych wizyt lekarskich.

Haven Life korzysta z big data, aby oferować niestandardowe ceny na podstawie wyników uzyskanych w oprogramowaniu MyLifeScore. Wynik zależy od odpowiedzi na dziesięć prostych pytań. Wykorzystując 48 zmiennych, w tym wiek, rodzinę i wagę, Haven Life oblicza ryzyko na podstawie zbiorczej analizy prawie miliona polis ubezpieczeniowych na życie obejmujących 15 lat.

Telematyka przyczynia się do personalizacji

Telematyka łączy urządzenia, które monitorują różne zachowania. Ta technologia może zrobić wszystko, od liczenia kroków po monitorowanie wzorców snu i sprawdzanie poziomu aktywności. Integracja telematyki z technologią na urządzenia typu wereables zapewnia towarzystwom ubezpieczeń zdrowotnych i na życie aktualne statystyki dotyczące klientów.

Pierwotnym celem telematyki było monitorowanie kierowców na drodze. Jednak ubezpieczyciele zdrowotni i na życie rozszerzają zastosowanie telematyki na inne istotne obszary, takie jak opieka zdrowotna.

PRZYKŁADY Z RYNKU

John Hancock ma na celu oferowanie interaktywnych ubezpieczeń na życie za pomocą urządzeń do noszenia, takich jak Fitbit, Apple Watch i jego aplikacja. Firma gromadzi dane o kondycji klientów i oferuje nagrody premium, przywileje i zniżki na zdrowe nawyki.

Trendy w branży ubezpieczeń komunikacyjnych

Wspólne przejazdy, telematyka, samochody z dostępem do sieci i inne technologie prowadzą do innowacji w branży ubezpieczeń komunikacyjnych. Ten wzrost cyfryzacji daje ubezpieczycielom samochodowym ogromne możliwości obniżenia wypłat odszkodowań i zaspokojenia potrzeb powstających usług w zakresie mobilności.

Big data i AI pozwalają na spersonalizowanie ofert

Od samochodów elektrycznych i zautomatyzowanych, po współdzieloną mobilność i zintegrowane technologie, takie jak IoT, telematyka i sztuczna inteligencja, ubezpieczyciele samochodów dostosowują się do nowych trendów ubezpieczeniowych. Telematyka, AI i IoT pomagają ubezpieczycielom współpracować z ubezpieczającymi, aby zapobiegać problemom motoryzacyjnym, zanim się pojawią. Technologie te przynoszą korzyści zarówno posiadaczowi polisy, jak i firmie ubezpieczeniowej. Klienci odczuwają korzyści, przedłużając zdrowie pojazdu, co w dłuższej perspektywie pomaga im zaoszczędzić. Jednocześnie ubezpieczyciele obniżają liczbę roszczeń z tytułu polis i poprawiają jakość obsługi klienta.

PRZYKŁADY Z RYNKU

Metromile korzysta z telematyki, aby oferować polisy ubezpieczeniowe, których cena zależy od tego, ile klient jeździ samochodem. Aby oferować polisy typu pay-per-mile, Metromile wymaga od ubezpieczających śledzenia ich jazdy za pomocą małego urządzenia telematycznego, które znajduje się na desce rozdzielczej samochodu.

Discovery, ubezpieczyciel samochodowy z Nowej Zelandii, oferuje program witalności, który przyznaje kierowcom nagrody i świadczenia na podstawie zachowań klientów. Firma wykorzystuje również technologię śledzenia, aby wykryć, kiedy kierowca uległ wypadkowi.

Carrot używa czarnej skrzynki telematycznej lub aplikacji mobilnej do rejestrowania podróży kierowców i śledzenia ich nawyków. Oba urządzenia śledzą kierowcę i zapewniają wgląd w przebieg oraz styl jazdy. W zamian za udostępnienie danych i uzyskanie dobrego wyniku kierowcy, kierowcy mogą zdobywać punkty, które można wymienić na karty podarunkowe.

Program Safeco Rewind ma na celu pomóc ubezpieczającym w utrzymaniu niskich składek, prosząc kierowców, którzy popełniają drobne błędy w prowadzeniu pojazdu, o używanie urządzenia śledzącego przez cztery miesiące, aby sprawdzili, czy mogą bezpiecznie prowadzić. Gdy firma zgromadzi wystarczającą ilość danych, aby wykazać, że kierowca jest odpowiedzialny, może „cofnąć” składki do poziomów sprzed wypadku.

Progressive wykorzystuje duże zbiory danych w swoim programie, aby spersonalizować stawki składek na podstawie tego, jak dobrze i jak bardzo ubezpieczający jeżdżą. Integruje również monitorowanie z aplikacją, która oferuje wskazówki dotyczące jazdy i pozwala oznaczyć, kiedy jesteś pasażerem w pojeździe.

Trendy w branży ubezpieczeń nieruchomości

Wszystko, od interakcji z nieruchomościami, przez technologie inteligentnych domów, po innowacje w sprzedaży i wynajmie, ewoluuje. Jednak największą zmianą w branży ubezpieczeń nieruchomości jest sposób integracji ubezpieczycieli z urządzeniami inteligentnego domu. Może to dać ubezpieczycielom dostęp do nowych danych, choć wiąże się to ze zwiększonym ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa.

Technologia Smart Home jest zagrożona

Chociaż inteligentne domy są wygodne i oferują ubezpieczającym wiele korzyści, w tym możliwość zarządzania oświetleniem i bezpieczeństwem, zapewniają również ubezpieczycielom dostęp do dodatkowych danych. Na przykład, jeśli klient twierdzi, że ma zainstalowany system bezpieczeństwa i otrzymuje za niego zniżkę, technologia inteligentnego domu może zweryfikować, czy działa.

Chociaż inteligentne urządzenia oferują wiele korzyści w zakresie ochrony mienia, wygody i bezpieczeństwa, nadal są to nowe technologie o wątpliwym poziomie zabezpieczeń, co czyni je ryzykownymi w sieciach domowych. Te słabe punkty, które istnieją w całym IoT, stanowią zagrożenie dla ubezpieczających i firm ubezpieczeniowych.

PRZYKŁADY Z RYNKU

Liberty Mutual's Dwellbeing monitoruje domy ubezpieczonych. Może monitorować temperaturę, instalację wodną i oceniać ryzyko, wysyłając powiadomienia, gdy w domu konieczna jest konserwacja konkretnych instalacji.

Pomoc AI i ML przy prognozach i komunikacji z klientem

Ubezpieczyciele mogą wykorzystać sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe do tworzenia dokładnych prognoz dotyczących nieruchomości na podstawie jej historii, lokalizacji, stanu naprawy i atrakcyjności. Wykorzystanie sztucznej inteligencji i automatyzacji do oceny danych może przekształcić masę punktów danych w przydatne spostrzeżenia.

PRZYKŁADY Z RYNKU

Lemonade, firma ubezpieczeniowa high-tech, używa swojego bota RPA (Robotic Process Automation) „MAYA” do automatyzacji pobierania, oceny i roszczeń od klientów.

Liberty Mutual wykorzystuje duże zbiory danych do opracowywania innowacyjnych narzędzi dla ubezpieczających, w tym Total Home Score, który ocenia nieruchomości na podstawie lokalizacji, wartości domów, sąsiedztwa, wzorców ruchu i poziomu hałasu.

Drony mogą zautomatyzować kontrolę uszkodzeń

Drony są coraz częściej wykorzystywane do tworzenia wirtualnych widoków, spacerów 3D i zdjęć lotniczych. Ale drony umożliwiają również ubezpieczycielom dostęp do wcześniej odizolowanych lokalizacji i trudno dostępnych miejsc w celu oceny i obliczenia ryzyka.

Dane te można wykorzystać do weryfikacji ceny polis, obniżenia kosztów kontroli, oszacowania rzeczywistej wartości strat w roszczeniach i ograniczenia oszustw związanych z wypłatami roszczeń. Dron może np. robić zdjęcia lub nagrywać filmy z dachu nieruchomości, co pozwala ubezpieczycielom na dokładne zbadanie szkód przed wypłatą odszkodowania.

PRZYKŁADY Z RYNKU

Ubezpieczenie Allstate wykorzystuje drony do kontroli przedmiotów, które obejmują pakiety, w tym domów, samochodów i innych ryzyk podlegających ubezpieczeniu.

Firma GFA Generali Insurance użyła dronów do zbadania uszkodzeń 300 budynków po tym, jak huragan Irma uderzył w wyspę Puerto Rico. Inspekcja, która zajęłaby zespołowi ludzi kilka miesięcy, zajęła dronom zaledwie dziesięć dni.

Ubezpieczyciele State Farm mają własny dział dronów, którego używają do wyceny nieruchomości.

Podsumowanie

W sektorze ubezpieczeń na życie i zdrowia, IoT, big data i sztuczna inteligencja to coraz silniejsze trendy. Te nowe technologie dają ubezpieczycielom możliwość spersonalizowania swoich usług i wejścia na nowe rynki dzięki współpracy z ubezpieczającymi.

W sektorze ubezpieczeń komunikacyjnych telematyka staje się coraz bardziej popularna ze względu na jej potencjał obniżania składek i nagradzania bezpiecznej jazdy.

W branży nieruchomości inteligentne domy i drony są już popularne, a ponad 90% mieszkańców Stanów Zjednoczonych posiada inteligentne urządzenie domowe. Aplikacje dla branży nieruchomości są nieskończone, ale cyberbezpieczeństwo jest poważnym problemem. Firmy wprowadzają innowacje, wdrażając nowe technologie w ekscytujący sposób w różnych sektorach.