Trendy w cyfrowej opiece zdrowotnej 2021

Trendy w cyfrowej opiece zdrowotnej 2021
Pandemia COVID-19, która rozpoczęła się niespełna rok temu, umieściła systemy opieki zdrowotnej na całym świecie pod ogromną presją. Na początku 2021 roku, przyjrzyjmy się, jak prawdopodobnie rozwinie się cyfrowa opieka zdrowotna w ciągu najbliższych miesięcy. Oto niektóre z najważniejszych trendów, których możemy się spodziewać.

Rozwój telemedycyny

Telemedycyna gwałtownie rozwinęła się podczas pandemii, aby umożliwić zdalną komunikację między pacjentem a lekarzem i ograniczyć kontakt w celu uniknięcia rozprzestrzeniania się wysoce zakaźnej choroby. Praktyka ta pokazała, że konsultacje za pośrednictwem platformy telemedycznej są możliwe, skuteczne, a w wielu przypadkach nawet preferowane. W 2021 roku telemedycyna będzie się nadal rozwijać, a jej zakres będzie się zwiększać, pozwalając wielu pacjentom uniknąć niepotrzebnych wizyt lekarskich. Różne obszary telemedycyny również będą się rozwijały, w tym telepsychiatria, okulistyka, optometria i teledermatologia, by wymienić tylko kilka. Technologie związane z telemedycyną będą, stawać się bezpieczniejsze i bardziej akceptowane przez społeczeństwo.

Wirtualna poczekalnia

Innym ważnym trendem będzie prawdopodobnie rozwój wirtualnej poczekalni, na który wpłynęły zagrożenia związane z fizyczną obecnością w placówkach medycznych w czasie pandemii. Technologia umożliwi wirtualną poczekalnię, być może w postaci aplikacji na smartfony, dzięki której pacjenci będą mogli otrzymywać powiadomienia, kiedy będą mogli wejść do budynku. Nawet po zakończeniu pandemii technologia ta może pomóc lekarzom i personelowi w organizacji pracy, a także pozwolić ludziom uniknąć niepotrzebnego kontaktu. Wiele firm rozszerza obecnie funkcjonalność produktów o wirtualne poczekalnie.

Zdalne monitorowanie pacjentów w podeszłym wieku

Zdalne monitorowanie pacjentów będzie się rozwijać i ulepszać w 2021 r. Technologie te mogą śledzić stan starszych lub przewlekle chorych pacjentów w domu, umożliwiając pacjentom z grupy wysokiego ryzyka uniknięcie potencjalnie niebezpiecznych wizyt w gabinecie. Jeśli coś pójdzie nie tak, aplikacja może dać lekarzowi szybszy sposób interakcji z pacjentem. Lekarze nie będą codziennie monitorować pacjentów za pomocą technologii; technologia będzie monitorować pacjenta za pomocą urządzenia do noszenia z systemem alarmowym w celu ostrzegania pacjenta i innych wyznaczonych opiekunów.

Opieka nad osobami starszymi

W najbliższej przyszłości spodziewamy się znacznego rozwoju w obszarze opieki nad osobami starszymi. Ludność szybko się starzeje z powodu połączenia niskiej dzietności z rosnącą oczekiwaną długością życia. Według Światowej Organizacji Zdrowia liczba osób w wieku 60 lat i starszych w 2020 roku wyniesie 1 miliard, a do 2030 roku liczba osób w wieku powyżej 60 lat wzrośnie do 1,4 miliarda. Tak duża liczba osób starszych to wyższe koszty opieki medycznej. Wraz ze wzrostem populacji osób starszych i dodatkową presją COVID, musimy znaleźć lepsze sposoby opieki nad nimi. WHO opracowała cyfrowe narzędzie technologii medycznej (WHO ICOPE Handbook App), które pomaga pracownikom służby zdrowia poprawić opiekę nad starszymi. Ponieważ dzieci, opiekunowie i pracownicy socjalni opiekujący się osobami starszymi są kompetentni pod względem technologicznym, powinniśmy zobaczyć więcej narzędzi pomagających w zapewnianiu opieki. Różne aplikacje mogą pomóc w powiadamianiu o lekach i spotkaniach, podczas gdy chatboty i inne narzędzia cyfrowe mogą wspierać zdrowe starzenie się.

Sztuczna inteligencja wspomagająca decyzje kliniczne

Firmy zajmujące się naukami przyrodniczymi wykorzystują sztuczną inteligencję do odkrywania i opracowywania nowych leków i szczepionek. W opiece zdrowotnej istnieje wiele możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji, szczególnie we wspomaganiu decyzji klinicznych, aby pomóc lekarzom w diagnozowaniu chorób. To prawdopodobnie jeden z największych obszarów, w którym w 2021 roku zobaczymy postęp AI.

Ale jak podkreśla Dan Piekarz, SVP, Healthcare and Life Sciences, w DataArt:

“Nie będzie to sztuczna inteligencja jako taka, ale będzie to inteligencja rozszerzona. To nie komputer do diagnozy, ale rozwiązanie, dzięki któremu że zwiększyć zdolność lekarzy do diagnozowania pewnych schorzeń. W pewnym momencie, gdy sztuczna inteligencja staje się lepsza, możemy dojść do punktu, w którym lekarze bardziej zaufają sztucznej inteligencji niż własnej intuicji, ale to zajmie trochę czasu”.

AI wskaże prawdopodobieństwo wystąpienia pewnych chorób i objawów, ale ostatecznie pozostanie to decyzja lekarza.

Konsumeryzacja opieki zdrowotnej

W 2021 roku nastąpi zmiana w rozwoju technologii w opiece zdrowotnej. W przeszłości rozwój technologiczny był napędzany przez lekarzy, naukowców i firmy ubezpieczeniowe w celu zbierania potrzebnych im informacji. Teraz zaczynamy postrzegać podejście, w którym pacjent jest priorytetem i zdajemy sobie sprawę, jak ważna jest doświadczenie pacjenta. Jak ułatwiamy ścieżkę pacjentowi? W jaki sposób możemy zapewnić pacjentowi dodatkową wartość, budując system? Należy odpowiedzieć na te pytania. Tak więc, począwszy od 2021 r., szczególny nacisk w opiece zdrowotnej będzie kładziony na doświadczenie pacjenta, a także na zwiększanie skuteczności medycyny. Przewidujemy zmianę w kierunku tego, co nazywamy konsumeryzacją opieki zdrowotnej. Dostawcy opieki zdrowotnej będą wykorzystywać technologię, aby świadczyć dodatkowe usługi i przyciągać więcej pacjentów, zapewniając im wartość dodaną.