Trendy w cyfrowej opiece zdrowotnej po COVID-19

Trendy w cyfrowej opiece zdrowotnej po COVID-19
Wybuch pandemii koronawirusa na początku 2020 roku i jego szybkie rozprzestrzenienie się na całym świecie wywarło ogromny wpływ nie tylko na zdrowie publiczne, ale na każdy aspekt życia.

Musieliśmy zmienić sposób, w jaki wchodzimy ze sobą w interakcje, sposób podróżowania, prowadzenia interesów i zakupów. Pierwsza fala pandemii wywarła ogromny wpływ na systemy opieki zdrowotnej we wszystkich krajach. Wysoka zaraźliwość i szybkie rozprzestrzenianie się, wysoka śmiertelność w niektórych grupach demograficznych oraz niedobór sprzętu ochronnego i respiratorów ratujących życie pozostawiały ludzi w szoku. Lekarze pracowali do granic wyczerpania, aby opiekować się ciężko chorymi.

Teraz, gdy rozprzestrzenianie się wirusa wydaje się być kontrolowane, ograniczenia są łagodzone, a życie powoli zaczyna przypominać bardziej normalne wzorce, czas zobaczyć, jak to bezprecedensowe wydarzenie wpłynęło na opiekę zdrowotną i co zmieni się na dobre. Przyjrzeliśmy się najważniejszym trendom i poprosiliśmy liderów DataArt - Daniela Piekarza, Egora Kobeleva i Ivana Pantykina - o skomentowanie i podzielenie się swoimi pomysłami na temat tego, dokąd zmierzamy w cyfrowej opiece zdrowotnej po wystąpieniu COVID.

Rozwiązania z obszaru telemedycyny mogą zastąpić wiele wizyt lekarskich

Telemedycyna istotnie rozwinęła się podczas pandemii COVID-19. Na całym świecie widzimy rozwiązania oferowane przez wielu dostawców. Jak zauważa Egor Kobelev, VP of Healthcare Technology, „Faktem jest, że technologia ta istnieje już od kilku lat, ale ludzie niechętnie z niej korzystają, głównie z powodu nawyków wypracowanych przez dziesięciolecia. Pandemia nie pozostawiła wyboru, dla wielu po prostu nie było możliwości powrotu do trybu offline. Telemedycyna nigdy nie zastąpi tradycyjnych wizyt w wielu sytuacjach, ale nie ma powodów, dla których nie powinno zastępować wizyt tam, gdzie jest to możliwe".

Wykorzystanie telemedycyny to nie tylko połączenie pacjentów z lekarzem za pośrednictwem platformy telemedycznej w celu przeprowadzenia krótkiej wirtualnej wizyty, by uzyskać receptę. Są szpitale, które stosują rozwiązania zdalne, aby specjalista z innego szpitala, być może z innego miasta lub regionu, mógł zbadać pacjenta. Nie chodzi tylko o połączenie pacjentów i lekarzy, ale także o połączenie lekarzy z lekarzami i możliwość rozszerzenia zakresu opieki nad chorymi.

Niektórzy twierdzą, że telemedycyna zyskuje na popularności bazując na efekcie "świeżości". Rozwiązania z tego obszaru przeżyły boom podczas pandemii z oczywistych powodów. Jednak wraz z nadejściem "nowej normalności", tradycyjna wizyta może w niektórych przypadkach okazać się lepsza, ponieważ zaufania, jakie pacjent buduje z lekarzem podczas osobistych wizyt, nie można porównać do komunikacji podczas wirtualnego spotkania.

Dodatkowe zastosowania telemedycyny

Zarządzanie zdrowiem psychicznym i stylem życia

Pandemia wpłynęła nie tylko na zdrowie, ale i styl życia. Większość populacji była zamknięta w domach przez około trzy miesiące. W wyniku izolacji rozwinęło się wiele niezdrowych nawyków: zbyt dużo jedzenia, alkoholu i niedostateczna aktywność fizyczna zaczynają mieć widoczne konsekwencje. Daniel Piekarz mówi: „Myślę, że zobaczymy długoterminowy wpływ na system opieki zdrowotnej, nie tylko fizyczny wpływ choroby, ale także wpływ na zdrowie w kontekście całości społeczeństwa.". Zmiany te spowodowały rozpowszechnienie wielu różnych rozwiązań telemedycznych niezwiązanych z podstawową opieką zdrowotną. Aplikacje związane ze zdrowiem psychicznym, rehabilitacją, stylem życia i treningiem, a także kontrola uzależnień i monitorowanie pacjentów będą nadal się rozwijać, przenosząc wizytę twarzą w twarz do przestrzeni wirtualnej w celu zmniejszenia kontaktu i ryzyka przeniesienia infekcji.

Wirtualne badania kliniczne

Badania kliniczne stały się trudne lub niemożliwe do przeprowadzenia podczas pandemii, a większość skupiała się na stworzeniu szczepionki przeciwko koronawirusowi. Poza tym wiele prób zostało wstrzymanych, ponieważ ludzie nie mogli być fizycznie obecni na miejscu. Firmy farmaceutyczne i CRO zostały zmuszone do wypróbowania nowych sposobów ich uruchomienia. Choć trudne do wykonania, telewizyty stały się częścią tego procesu. Odnosi się to do prób obserwacyjnych, w których możliwe jest monitorowanie stanu, śledzenie systemu i zbieranie odpowiednich informacji. Można to zrobić zdalnie. Wi przyszłości najprawdopodobniej pojawi się alternatywa hybrydowa, w której lekarz i pacjent nadal spotykają się od czasu do czasu, ale wizyty pomiędzy nimi są niepotrzebne, jeśli informacje zostaną odpowiednio zebrane.

Rozwój środków medycznych i leków

W opracowywaniu leków nastąpił również zwrot w kierunku sztucznej inteligencji. Na przykład Boehringer Ingelheim nawiązał współpracę z Berg, aby pracować z platformą AI medycyny precyzyjnej, w celu usprawnienia rozwoju leków. Jedna z firm próbujących stworzyć szczepionkę przeciwko COVID-19, Moderna, używa do tego informacyjnego RNA (mRNA). Sposób, w jaki to stworzono, jest oparty na sztucznej inteligencji. Pierwsza szczepionka na COVID -19 zostanie prawdopodobnie stworzona z wykorzystaniem AI. W przyszłości wykorzystanie sztucznej inteligencji, bioinformatyki i informacji analitycznej doprowadzi do znacznie szybszego opracowania skutecznej szczepionki. Można będzie to zastosować do wszystkich rodzajów przyszłych epidemii.

Innym obszarem, w którym sztuczna inteligencja może zostać wykorzystana do przyspieszenia tworzenia nowych terapii, jest zmiana przeznaczenia leku, w którym używany jest istniejący lek. Sztuczna inteligencja jest stosowana do analizy wszystkiego, co już wiemy o tym leku - jego wpływu na organizm, receptorów, z którymi się łączy, i skutków ubocznych. Modelując te dane, możemy na przykład zidentyfikować, czy lek stosowany w leczeniu malarii może być również używany do zwalczania COVID-19. W przyszłości możliwość przyjrzenia się istniejącym lekom na rynku i przepuszczenia ich za pośrednictwem platform sztucznej inteligencji do zmiany przeznaczenia leków może pomóc nam w identyfikacji nowych kandydatów do walki z COVID-19 i innymi chorobami wirusowymi znacznie szybciej. Ponieważ leki te są już na rynku i zostały zatwierdzone przez organy regulacyjne, proces ich dopuszczenia do drugiego wskazania jest znacznie szybszy.

Inne technologie

Aplikacje do śledzenia kontaktów

Google i Apple podpisują umowę na prace nad interfejsami API do śledzenia kontaktów, które mogą pomóc w śledzeniu rozprzestrzeniania się wirusa, nawet w przypadku, kiedy wielu nosicieli nie wykazuje objawów. Tego typu aplikacje będą się rozwijać w przyszłości, ale najważniejsze jest to, że jedno rozwiązanie może zostać zastosowane dla wielu regionów geograficznych. Daniel Piekarz zauważa: „Jeśli masz wiele aplikacji i nie udostępniają one danych, system nie działa dobrze. Trzeba doprowadzić do etapu, w którym większość ludzi będzie miało aplikację w swoim telefonie, ponieważ jeśli ma ją tylko 10 procent ludzi, nie będzie to skuteczne.". To rzeczywiście bardzo interesująca technologia, która może być bardzo pomocna w zarządzaniu COVID-19 i innymi pandemiami.

Badania zdrowotne związane z podróżą

Nasze doświadczenie jako podróżnych najprawdopodobniej ulegnie zmianie, ponieważ badania przesiewowe na lotniskach i stacjach kolejowych staną się rutyną. Może być to realizowanie w postaci bezkontaktowych pomiarów temperatury i przyspieszonych badań krwi, aby upewnić się, że osoba podróżująca nie jest nosicielem wirusa. Może również przybrać formę przepustki zdrowotnej, której przykład niedawno przedstawił Clear. Egor Kobelev wyjaśnia: „Nie ma wątpliwości, że stanie się to częścią standardowego procesu kontroli lotniskowych na całym świecie. Oczywiście szybkość wprowadzania rozwiązań do użytku będzie się różnić w zależności od warunków prawnych, ale nie będzie powolna, ponieważ podczas lotów międzynarodowych są zaangażowane dwie jurysdykcje, więc pewien stopień globalnej koordynacji jest nieunikniony ”.

Modelowanie epidemiologiczne

Gdy ludzkość stanęła w obliczu nowego zagrożenia COVID-19, szybko stało się oczywiste, że nie wszyscy byliśmy gotowi do walki lub przynajmniej ochrony zdrowia i życia. Szczepionki rozwijają się bardzo długo, ponieważ przechodzą przez skomplikowany proces badań klinicznych i zatwierdzania przez organy regulacyjne. Co więcej, jeśli opracujemy szczepionkę na COVID-19, nadal nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jaka będzie następna pandemia ani jak wirus będzie mutował. „To, co można teraz zrobić, to wypracować rozwiązania, które pomogą stworzyć modele epidemiologiczne. Modele te to algorytmy oparte na sztucznej inteligencji, które po zebraniu i przeanalizowaniu dużej ilości istotnych danych mogą pomóc przewidzieć, jak szybko i gdzie rozprzestrzeni się jakakolwiek epidemia ”- mówi Ivan Pantykin.

Te prognozy pomogą nam lepiej przygotować się pod względem posiadania wystarczających zapasów lub podejmowania decyzji o zamknięciu granic, aby spowolnić rozprzestrzenianie się choroby.

Gromadzenie i analiza informacji jako wyzwanie

Ponieważ opisywaliśmy technologie i postępy, które będą się rozwijać w przyszłości po COVID, należy tu zająć się jednym globalnym wyzwaniem - gromadzeniem i analizowaniem informacji o pacjentach. W przyszłości będziemy musieli nauczyć się gromadzić dane pacjenta w jednym profilu pacjenta, aby tworzyć systemy i rozwiązania wspomagające podejmowanie decyzji. To samo dotyczy telemedycyny, które gromadzi dane pacjentów z różnych urządzeń typu wereable, a także z różnych klinik, szpitali i izb przyjęć. Dane te powinny być znormalizowane i odpowiednio przechowywane w jednym miejscu, aby zapewnić skuteczność tych systemów i lepszą opiekę.