Wrocław,  Lublin
Wrocław,  Lublin

About the vacancy

DataArt’s specialists are currently engaged in the design and development of processing platforms’ modules based on the client’s business requirements, implementation and testing for the processing platform systems.

Responsibilities

 • Consulting on user acceptance testing of the Acquiring platform
 • Expert assistance with the new features: requirements, scope, implementation
 • Making recommendations and implementing improvements
 • WAY4 customization
 • Investigating issues
 • Troubleshooting in testing environments

Must have

 • Deep understanding of WAY4 Cards including configuration and DB knowledge at the technical level (Acquiring)
 • Advanced knowledge of International payment systems (Visa and MasterCard)
 • Good knowledge of the ISO 8583 standard and the design of payment system interfaces with Visa and MasterCard
 • Experience working with PL/SQL
 • 3+ years of experience in the payments processing industry
 • Good technical English

Would be a plus

 • Experience with the WAY4 dispute module, understanding the specifics of the disputes processes
 • Knowledge of WAY4 Product Inspector
 • Experience with Transaction switch
 • Visa and MasterCard certification experience

Jesteśmy zaangażowani w promowanie równych szans w zatrudnieniu. Wszyscy kandydaci do pracy będą traktowani równo, bez względu na wiek, niepełnosprawność, zmianę płci, stan małżeński lub cywilny, rasę, kolor skóry, narodowość, pochodzenie etniczne lub narodowe, religię lub światopogląd, płeć lub orientację seksualną, etc. DataArt zobowiązuje się do zapewnienia środowiska pracy wolnego od nękania i zastraszania oraz upewniania się, że wszyscy pracownicy są traktowani oraz traktują innych z godnością i szacunkiem. Nasze zaangażowanie w promowanie równych szans i tworzenie miejsca pracy wolnego od nękania i dyskryminacji jest wzmacniane poprzez wdrażanie odpowiednich zasad i procedur kontroli, zapewnia odpowiednie środowisko zachęcające do osiągania dobrych wyników i zachowania odpowiednich postaw we wszystkich miejscach pracy, przez cały czas.

Work at DataArt is

People first

Our relationships with clients and colleagues are based on mutual respect, no matter what differences we may have.

 • Long-term partnership
 • Respect for individuality and freedom of expression
 • Flexible schedule, comfortable offices, and the ability to work from home
 • Market-driven compensation and health care
 • High quality internal administrative services

Expertise

Get the opportunity to unleash your potential in DataArt's ecosystem

 • Highly qualified team
 • Communities and knowledge sharing
 • English classes
 • Internal educational system

Flexibility

Freedom to explore and opportunities to get new experience and knowledge. Constant willingness to change

 • Work contract with DataArt, not project based employment
 • Flat structure
 • Minimum rules
 • Rules and policies change with context, while values stay the same
 • Easy movement among offices and opportunities for relocation

Trust

The ability to count on each other and the willingness to trust people lies at the heart of relationships in DataArt

 • Management via context, bottom-up decision making. We avoid micromanagement
 • Clear equal rules and policies
 • Fair management
 • No ranking vs others, no regular reassessments. Fair seniority assessment

Nie znalazłeś odpowiedniej oferty pracy?

Wyślij do nas swoje CV, a my znajdziemy taką, która będzie atrakcyjna i dopasowana do Ciebie

Wyślij CV

Nie znalazłeś odpowiedniej oferty pracy?

Wyślij do nas swoje CV, a my znajdziemy taką, która będzie atrakcyjna i dopasowana do Ciebie

Wyślij CV